Catalogus


Er werden 886 testen gevonden.
Nr Afkorting Titel Locatie Meetpretentie
1RBMT
The rivermead behavioural memory test
Jaar uitgave: 1985
Uitgeverij: Thames valley test company
Populatie: jongeren,volwassenen
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Auteur(s): Cockburn, J. - Baddeley, A. - Wilson, B.
N3 03Stoornissen in het alledaagse geheugenfunctioneren
2WCST
Wisconsin card sorting test
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Leeftijd: Van 6,5 tot 89 jaar
Auteur(s): Heaton, R.K. - Chelune, G.J. - Talley, J.L.
C4 16
3SCL-90
Symptom checklist
Jaar uitgave: 1986
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: normale volwassenen en ambulante psychiatrische patiënten
Duur: 20 minuten
Leeftijd: Volwassenen
Auteur(s): Arrindel, W.A. - Ettema, J.H.M.
E1 00recent ervaren klachten, lichamelijk en psychisch, t.b.v. de screening van psychopatologie
4IPOV
Interactionele probleem oplossings vragenlijst
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Van loghum slaterus
Populatie: echtparen
Duur: 15 minuten
Auteur(s): Lange, A.
E1 00Probleemoplossend vermogen van paren
5Auti-R schaal
Auti-R schaal
Jaar uitgave: 1990
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: 1 - 12 jaar
Auteur(s): van Berckelaer-onnes, I.A. - Hoekman, J.
E1 00vroegkinderlijk autisme, PPD-AD (DSM-III-R)
6SAS-K
Sociale angstschaal voor kinderen
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 20 minuten
Leeftijd: 9 - 12 jaar
Auteur(s): Dekking, Y.M.
E1 00sociale angst
7SEAI
Meadow-kendall social-emotional assesment inventories for deaf and hearing-impaired students
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Gallaudet research institute
Populatie: dove en slechthorende studenten
Leeftijd: 7 - 21 jaar
Auteur(s): Meadow, K.P.
E1 00sociaal-emotionele beleving
8REHAB
Rehabilitation evaluation hall and baker
Jaar uitgave: 1994
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen met ernstige psychiatrische invaliditeit
Duur: 5 minuten
Auteur(s): van der Gaag, M. - Wilken, J.P.
E1 00beoordelen van psychiatrische invaliditeit
9SBS-VROUW
Seksualiteit belevingsschaal (man)
Jaar uitgave: 1978
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Vennix, P. - Frenken, J.
E1 00aspecten van de seksualiteitsbeleving
10CBSK
Competentie belevingsschaal voor kinderen
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 8-12 jaar
Auteur(s): Veerman, J.W.
E1 00zelfwaardering
11WPPSI
Wechsler preschool and primary scale of intelligence
Jaar uitgave: 1967
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 50-75 minuten
Leeftijd: 4 - 6,5 jaar
Auteur(s): Wechsler, D.
N5 02
12NPV
Nederlandse persoonlijkheids vragenlijst
Jaar uitgave: 1974
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 - 30 minuten
Leeftijd: vanaf 15 jaar
Auteur(s): van Dijck, H. - Luteijn, F. - Starren, J.
E1 00persoonlijkheidsaspecten
13SBS-MAN
Seksualiteit belevingsschaal (vrouw)
Jaar uitgave: 1978
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Vennix, P. - Frenken, J.
E1 00aspecten van de seksualiteitsbeleving
14NPV-J
Junior nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst
Jaar uitgave: 1981
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 20 minuten
Leeftijd: 9 - 15 jaar
Auteur(s): Luteijn, F. - van Dijk, H. - van der Ploeg, F.
E1 00persoonlijkheidsaspecten
15PMT-K
Prestatie-motivatie test voor kinderen
Jaar uitgave: 1968
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 30 minuten
Leeftijd: van 10 tot 16 jaar
Auteur(s): Hermans, H.
K5 01prestatiemotief, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid
16BZO
Beroepskeuze zelf-onderzoek
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: vanaf 15 jaar
Auteur(s): van Amstel, B. - Hogerheijde, R.
E1 00opleiding en/of beroepskeuze
17EPPS
Edwards personal preference schedule
Jaar uitgave: 1973
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 50 minuten
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Auteur(s): Tjoa, A.
E1 00persoonlijkheidsvariabelen
18IOA
Inventarisatielijst omgaan met anderen
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Auteur(s): Kraaimaat, F. - van Dam-Baggen, C.
K2 03problemen in de omgang met anderen ( sociale angst en sociale vaardigheden )
19TAI
Test voor administratief inzicht
Jaar uitgave: 1988
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: leerlingen examenklas MEAO, HAVO, MAVO
Duur: 30 - 45 minuten
Auteur(s): van der Flier, H. - Boomsma-Suerink, L.
E1 00inzicht in aanpak van administratieve problemen
2016PF
The 16 personality questionnaire
Jaar uitgave: 1967
Uitgeverij: Editest
Duur: 50 minuten
Leeftijd: 16 jaar en ouder
Auteur(s): Cattell, R.
E2 0016 persoonlijkheidsfactoren
21VAT69-VA
Verbale aanleg testserie: verbale analogieën
Jaar uitgave: 1969
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: eind VHMO (hoger middelbaar) en hoger niveau
Duur: 40 minuten
Auteur(s): Drenth, P. - van Wieringen, P.
E2 00bepaling van de verbale aanleg
22VAT69-WO
Verbale aanleg testserie: woordenschat
Jaar uitgave: 1969
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: eind VHMO (hoger middelbaar) en hoger niveau
Duur: 15 minuten
Auteur(s): van Wieringen, P. - Drenth, P.
E2 00bepaling van de verbale aanleg
23VAT69-FW
Verbale aanleg testserie: functies van woorden
Jaar uitgave: 1969
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: eind VHMO (hoger middelbaar) en hoger niveau
Duur: 25 minuten
E2 00bepaling van de verbale aanleg
24NAT70-RV
Numerieke aanlegtest: rekenvaardigheid
Jaar uitgave: 1970
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: eind VHMO (hoger middelbaar) en hoger niveau
Duur: 8 minuten
Auteur(s): Hoolwer, G. - Drenth, P.
E2 00het meten van numerieke aanleg
25NAT70-CR
Numerieke aanlegtest: cijferreeksen
Jaar uitgave: 1970
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: eind VHMO (hoger middelbaar) en hoger niveau
Duur: 30 minuten
Auteur(s): Drenth, P. - Hoolwerf, G.
E2 00het meten van de numerieke aanleg
26TNVA
Test voor niet-verbale abstractie
Jaar uitgave: 1964
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: eind VHMO (hoger middelbaar) en hoger niveau
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Drenth, P.
E2 00bepaling van de niet-verbale intelligentie
27ABV
Amsterdamse biografische vragenlijst
Jaar uitgave: 1963
Uitgeverij: F. Van Rossen
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: 13 tot 78 jaar
Auteur(s): Wilde, G.
E2 00bepaling van persoonlijkheidskenmerken
28AL
Autonomielijst
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Leeftijd: 18-65 jaar
Auteur(s): Bekker, M.
E2 00psychische afhankelijkheid, autonomie -zelfbewustwijn, gevoeligheid voor anderen, vermogen hanteren nieuwe situaties
29SIW
Schaal voor interpersoonlijke waarden
Jaar uitgave: 1966
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 15 jaar
E2 00onderzoek van de waardenstructuur
30PMT
Prestatie-motivatie test
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20-30 minuten
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Auteur(s): Hermans, H.
E2 00prestatie-motief, negatieve faalangst, positieve faalangst
31GLTS
Guilford-ltp temperament survey
Jaar uitgave: 1974
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Auteur(s): Buijk, C.
E2 00bepaling van persoonlijkheidsaspecten
32SPW
Schaal voor persoonlijke waarden
Jaar uitgave: 1970
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: jongeren,volwassenen
Leeftijd: 14-65 jaar
Auteur(s): Drenth, P. - Cornelisse-Koksma, H.
E2 00waardenstructuur
33abiv92
Amsterdamse beroepen interessen vragenlijst
Jaar uitgave: 1992
Populatie: leerlingen examenklas MEAO, HAVO, MAVO
Duur: 30 minuten
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Auteur(s): Evers, A.
E2 00beroepen-interesse
34EPI
Eysenck personality inventory
Jaar uitgave: 1977
Uitgeverij: hodder & stoughton
Populatie: jongeren,volwassenen
Leeftijd: 14-65 jaar
Auteur(s): Eysenck, H. - Eysenck, S.
E2 00persoonlijkheid
35LVWT
Leesvoorwaardentoets
Jaar uitgave: 1971
Leeftijd: 6-7 jaar
Auteur(s): Sixma, J.
E2 00leesvoorwaarden, voorwaarden voor aanvankelijk lezen, taalbeheersing, zingeving, objectivatie, visuele discriminatie,auditieve discriminatie, synthese
36ABS-RC:2
AAMR Adaptive behavior scale - residential and community - Second Edition
Uitgeverij: Pro.Ed
A1 03
37VPI
Vocational Preference Inventory
Jaar uitgave: 1985
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Leeftijd: vanaf 14 jaar
Auteur(s): Holland, J.
E2 00Beroepsinteresses nagaan
38WVI
Work values inventory
Jaar uitgave: 1970
Uitgeverij: Houghton Mifflin
Populatie: jongeren,volwassenen
Leeftijd: 12-65 jaar
Auteur(s): Super, D.
E2 00waarden t.a.v. werk
39SVIB-SCII
Strong vocational interest blank (strong-campell interest inventory)
Jaar uitgave: 1985
Uitgeverij: Consulting psychologists press
Populatie: volwassenen
Leeftijd: 16-65 jaar
Auteur(s): Hansen, J. - Campbell, D.
E2 00Beroepeninteresse
40OII
Belangstellingsvragenlijst - leuvense aanpassing van de occupational interest inventory
Jaar uitgave: 1977
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: middelbare scholieren
Duur: 50 minuten
Auteur(s): Stinissen, J.
E2 00belangstelling, beroepsvoorkeur
41PRF
Personality research form
Jaar uitgave: 1984
Uitgeverij: Research Psychologists Press
Auteur(s): Jackson, D.
E2 00Persoonlijkheidsaspecten
42SON-R2,5-7
Snijders oomen Niet-Verbale Intelligentieschaal-revised 2,5 - 7
Jaar uitgave: 1988
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 50 a 60 minuten
Auteur(s): Snijders, J. Th. - Tellegen, P.J. - Winkel, M. - Laros, J.A.
C4 15algemene intelligentie
43BPSO/89
Belangstellingsproef SO/89
Jaar uitgave: 1989
Auteur(s): De Vriese, D.
E3 00
44PM
Raven - progressive matrices
Jaar uitgave: 1956
Uitgeverij: Oxford Psychologists Press Ltd
Populatie: kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen
Duur: 20-45 minuten
Auteur(s): Raven, J. - Raven, J.C. - Court, J.H.
K2 08bepaling van het intelligentieniveau, g-factor
45ACO
Algemeen collectief onderzoek
Jaar uitgave: 1965
Auteur(s): Coetsier, L.
E3 00
46CGS
Collectieve geheugen schaal
Jaar uitgave: 1969
Auteur(s): Stinissen, J.
E3 00
47RMPFBT
Revised minnesota paper form board test
Jaar uitgave: 1977
Duur: 20-30 minuten
Auteur(s): Stinissen, J.
E3 00ruimtelijk inzicht, de visualisatiefactor
48AVL-W
AVL waardentest
Jaar uitgave: 1970
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff
Auteur(s): Wolff-Albers, A.
E3 00
49IST 66
Intelligentiestructuurtest Amthauer
Jaar uitgave: 1969
Auteur(s): Mion, A.
E3 00
50KKS
Kwantitatieve karakerstudie
Jaar uitgave: 1976
Auteur(s): Van Heymbeeck, R.
E3 00
51MSCS
John b. miner sentence completion scale
Jaar uitgave: 1961
Auteur(s): J.B. Miner
E3 00
52AGE
Adult growth examination
Jaar uitgave: 1986
Auteur(s): Morgan, R.
E3 00
53DGB
Differentiële geschiktheidsbatterij
Auteur(s): Coetsier, L.
L2 21
54OMNI
Omnibustest voor Algemene Informatie
Jaar uitgave: 1975
Populatie: kinderen
Auteur(s): Coetsier, L.
E3 00
55BST1
Boodschappentest
Auteur(s): Coetsier, L.
E3 00
56UCL
Utrechtse Copingslijst
Jaar uitgave: 1988
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): van de Willige, G. - Schreurs, P.J.G.
E3 00Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met belastende levensomstandigheden.
57MT
Mechanische test
Jaar uitgave: 1968
E3 00
58WAIS
Waisbewerking voor nederland en nederlandstalig belgie
Jaar uitgave: 1969
Duur: 1 a 1,5 uur
Leeftijd: 15 t/m 64 jaar
Auteur(s): Stinissen, J. - Willems, P.J. - Coetsier, P. - Hulsman, W.L.L.
B4 03algemene intelligentie
59WISC-R
Wechsler intelligence scale for children-revised
Jaar uitgave: 1986
Populatie: kinderen
Duur: 2 a 2,5 uur
Leeftijd: 6 t/m 16 jaar
Auteur(s): Wechsler, D.
B4 01algemeen intelligentie niveau
60L-TAT
Thematische apperceptietest voor de pubescentie
Jaar uitgave: 1969
Populatie: kinderen
Auteur(s): Lievens, S.
E3 00
61ATB
Administratietest-both
Jaar uitgave: 1976
Populatie: volwassenen
Duur: 20-25 minuten
Auteur(s): Both, F.
E3 00administratieve handvaardigheid
62GKS-II
Gezinsklimaatschaal II
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 11 jaar
Auteur(s): de Coole, R. - Jansma, J.B.M.
E3 00
63BASE
Behavioral academic self-esteem, a rating scale
Jaar uitgave: 1982
Uitgeverij: Consulting psychologists press
Populatie: kinderen
Duur: enkele minuten
Auteur(s): Coopersmith, S.
E3 00
64DAT'83
Differentiele aanleg testserie
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 4 uur
Leeftijd: vanaf ongeveer dertien jaar
Auteur(s): Lucassen, W. - Evers, A.
E3 00intellectuele capaciteiten
654PT
Four picture test
Jaar uitgave: 1958
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Auteur(s): Van Lennep, D.
E3 00bepaling van persoonlijkheidsaspecten
66HMKT-K
De hamm marburger körperkoordinationstest für kinder
Jaar uitgave: 1975
Populatie: kinderen
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: van 5 t/m 9 jaar
Auteur(s): Wiegersma, P.
E3 00algemene lichamelijke beheersing
67Bayley-BOS
Bayley Ontwikkelingsschalen
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen van 2 tot 42 maanden
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: van 2 tot 30 maanden
Auteur(s): Bayley, N.
E3 00mentale en motorische ontwikkeling
68C-Raven
Coloured progressive matrices
Jaar uitgave: 1956
Populatie: kinderen
Duur: 20-45 minuten
Leeftijd: 4 t/m 10 jaar
Auteur(s): Raven, J.
E3 00intelligentie niveau, algemene factor
69DOS
Denver ontwikkeling screeningtest
Jaar uitgave: 1984
Populatie: kinderen
Duur: 5-20 minuten
Leeftijd: 16 dagen tot 6,5 jaar
Auteur(s): Hermanns, J.M.A. - Cools, A.T.M.
N1 03screening van ontwikkelingsstoornissen en/of retardatie in de ontwikkeling en oriënterend onderzoek naar de ontwikkeling van het kind.
70MOSAIC
The Lowenfeld mosaic test
Jaar uitgave: 1954
Auteur(s): Lowenfeld, M.
B2 05
71SEI
Self-esteem inventories
Jaar uitgave: 1987
Auteur(s): Coopersmith, S.
H1 00
72UTANT
Utrechtse taalniveau test voor 4-7 jarigen
Jaar uitgave: 1971
Populatie: kinderen
Duur: 20-45 minuten
Leeftijd: 4-7 jaar
K3 09bepaling van de taalvaardigheid
73Stroop
Stroop kleur-woord test
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 5 minuten
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Auteur(s): Hammes, J.
H1 00het meten van interferentie-verschijnselen in het cognitief functioneren door middel van kleur-woord benoeming.
74TSS
Tennessee self-concept scale
Jaar uitgave: 1981
Auteur(s): Fitts, P.
H1 00
75Harter
The pictorial scale of perceived competence and acceptance for young children
Jaar uitgave: 1981
Auteur(s): Harter, S.
H1 00
76DTVP
Developmental test of visual perception
Jaar uitgave: 1966
Auteur(s): Frostig, M.
H1 00
77MFFT
Matching familiar figures
Jaar uitgave: 1975
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Auteur(s): Kagan, J.
H1 00reflexiviteit-impulssiviteit, cognitief tempo
78SZONDI
Szondi-test
Jaar uitgave: 1947
I1 02
79AIT
Analytische intelligentietest voor kleuters van vijf en zes jaar
Jaar uitgave: 1974
Populatie: kinderen
Duur: ruim een uur
Leeftijd: 5 en 6 jaar
Auteur(s): Knops, L.
H1 00niveaubepaling van vier cognitieve factoren
80BENTON
Benton visual retention test
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Verlag Hans Huber
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Auteur(s): Benton, A. L.
H1 00 & Z4 10non-verbaal geheugen (mits visuomotoriek intact)
81Bender
Visual Motor Gestalt Test
Jaar uitgave: 1963
Populatie: kinderen
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Auteur(s): Bender, L.
H1 00visuomotorische constructie
82NST
Nijmeegse schoolbekwaamheidstest
Jaar uitgave: 1969
Duur: 45-60 minuten
Leeftijd: 5 en 6 jarige kleuters
Auteur(s): Monks, J.
H1 00vroegtijdige algemene niveaubepaling van functies, taal- en sociaal gedrag en meer specifiek signalering van eventueel te verwachten problemen betreffende deze aspecten op de basischool.
83EDI
Early detection inventory
Jaar uitgave: 1967
Auteur(s): McGahan, F.
H1 00
84DASS
Manual for the Depression Anxiety Stress Scales
Jaar uitgave: 1971
Uitgeverij: Psychology Foundation Monograph
Populatie: kinderen
Duur: 30 min
Auteur(s): Lovibond, P.
H1 00
85SRT
Schiedamse Rekentest
Jaar uitgave: 1968
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff
Populatie: kinderen
Duur: 30 minuten
Auteur(s): van der Wissel, A.
H1 00niveau van rekenstofbeheersing
86Rorschach
Rorschachtest
Jaar uitgave: 1921
Duur: 45 minuten
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Auteur(s): Rorschach, H.
I3 01bepaling van persoonlijkheidsaspecten
87CAT
Children apperception test
Jaar uitgave: 1973
K1 01
88SRZ
Dolderse schaal - sociale redzaamheidsschaal
Jaar uitgave: 1966
Duur: 90 minuten
Leeftijd: van 2 tot 20 jaar
Auteur(s): Groen, K.
H1 00schaal A:sociale redzaamheid, schaal B:sociale informatie
89CATTELL
Cattell intelligentie tests (o.a. cultuurvrije)
Jaar uitgave: 1951
Auteur(s): Cattell, R.
H1 00
90TAT
Thematic apperception test
Jaar uitgave: 1943
Uitgeverij: Harvard University Press
Duur: 1 a 2 uur
Leeftijd: vanaf 7 jaar
Auteur(s): Murray, H.
I1 03bepaling van persoonlijkheidsaspecten
91SIT
Sociale interpretatie test
Jaar uitgave: 1969
Populatie: kinderen
Duur: 10 minuten
Leeftijd: van 7 tot 16 jaar
Auteur(s): Vijftigschild, W.
H1 00de test onderzoekt het vermogen zich open te stellen voor situaties van het leven van alledag, een aspect van sociale intelligentie.
92NIPG-Gates
NIPG-Gates leesrijpheidstest
Jaar uitgave: 1970
Auteur(s): Wiegersma, S.
H1 00
93SVT
Schoolvorderingentest voor het begrijpend lezen
Jaar uitgave: 1973
Auteur(s): Brus, B.
H1 00
94M&R6-B
Schoolvorderingstests M en R6-B
Jaar uitgave: 1970
Auteur(s): Maet, O.
H1 00
95GSKS
Groningse Slaap Kwaliteits Schaal
Jaar uitgave: 1988
Populatie: werknemers in ploegdienst
Duur: 5-10 minuten
Auteur(s): Meijman, T.F.
H2 00slaapkwaliteit
96MMPI-2
Persoonlijkheidsinventaris MMPI
Jaar uitgave: 1963
Duur: 30-90 minuten
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Auteur(s): Nuttin, J.
K1 07bepaling van persoonlijkheidsaspecten, vooral t.b.v. klinische psychodiagnostiek
97AVZ-R 99
Autisme- en verwante kontaktstoornissenschaal - R
Jaar uitgave: 1999
Duur: 10-25 minuten
Auteur(s): Kraijer, D.W.
H2 00ondersteuning van de diagnostiek van autisme en verwante stoornissen,PDD (DSM-III-R)
98SCID-I
Gestructureerd Klinisch Interview DSM-IV As I Stoornissen
H2 00
99GDS
Gezinsdimensieschalen
Duur: 20-30 minuten
Leeftijd: vanaf 11 jaar
Auteur(s): Buurmeijer, F.A. - Hermans, P.C.
H2 00perceptie van gezin, actueel en ideaal
100DVZ
Dementie vragenlijst voor verstandelijk gehandicapten
H2 00
101GEST
Gezins systeemtest
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 minuten
Leeftijd: kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen
Auteur(s): Gehring, T.M.
N3 02diagnose van de gezinsrelatiestructuren en klinisch relevant gedrag.
102DVK
Depressievragenlijst voor kinderen
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 30 minuten
Leeftijd: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Auteur(s): de Wit, C.A.M.
H2 00diagnostiek van depressie
103KDVK
Korte depressievragenlijst voor kinderen
Jaar uitgave: 1987
Duur: 30 minuten
Leeftijd: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Auteur(s): de Wit, C.A.M.
H2 00diagnostiek van depressie
104PCL
Pijn cognitie lijst - experimentele versie
Jaar uitgave: 1989
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: Volwassenen met chronische pijn
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Groenman, N.H. - Schuerman, J.A. - Snijders, A.M.J. - van Eek, H. - Vlaeyen, J.W.S. - Geurts, S.M.
H2 00Meten van de cognitieve component van chronische pijn, attributies en eigen effectiviteitsverwachtingen.
105UBOS
Utrechtse burnout schaal
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): van Dierendonck, D. - Schaufeli, W.
H2 00burnout
106MPQ
McGill pain questionnaire
Jaar uitgave: 1989
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Vanderiet, K. - van der Meij, J. - Verkes, R.J. - van der Kloot, W.A. - Vertommen, H.
H2 00pijnbeleving
107CPV
Coping met pijn vragenlijst
Jaar uitgave: 1994
Populatie: volwassenen
Duur: 10-15 minuten
Auteur(s): Spinhoven, Ph. - ter Kuile, M.M. - Linssen, A.C.G.
H3 00cognitieve copingreacties bij pijn
108NVM
Nederlandse verkorte MMPI
H3 00
109ETAV
Examen/toets attitude vragenlijst
Duur: 5-10 minuten
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Auteur(s): van der Ploeg, H.M.
H3 00examenangst als dispositie
110TSK
De Tampa Schaal voor Kinesiofobie
Jaar uitgave: 1991
Auteur(s): Crombez, G. - Boeren, R.G.B. - Kole-Snijder A.M.J. - Vlaeyen, J.W.S. - Rotteveel, A.M.
H3 00
111CBCL
Child behavior checklist
Jaar uitgave: 1996
Populatie: kinderen
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: 4 t/m 18 jaar
Auteur(s): Verhulst, J. - van der Ende, J. - Koot, H.M.
M1 03functioneren van het kind zoals door de ouder gepercipieerd
112VAK
Vragenlijst voor angst bij kinderen
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Leeftijd: kinderen van 6 tot 12 jaar
Auteur(s): Oosterlaan, J. - Prins, P.J.M.
H3 00Quantificeren van angst bij kinderen.
113BADS
Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Thames valley test company
Populatie: patienten met hersenaandoeningen
Duur: 45 minuten
Auteur(s): Wilson, B.A. - Alderman, N.
N3 01meten van planning- en evaluatiestoornissen bij patienten met hersenaandoeningen in het dagelijks leven.
114BDHI
Buss-Durkee hostility Inventory
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Auteur(s): Lange, A. - Hoogendoorn, M.
H3 00hostiliteit en dispositie tot agressief gedrag
115ZBVK
Zelf-beoordelings-vragenlijst voor kinderen
Jaar uitgave: 1989
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 25 minuten
Leeftijd: kinderen van 8 tot 15 jaar
Auteur(s): Bakker, F.C. - van Wieringen, P.C.W.
H3 00meten van angst als een tijdelijke emotionele reactie en een persoonlijkheidseigenschap.
116NVE
Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag
Jaar uitgave: 1986
Populatie: jonge volwassenen met gewichts- of eetproblemen
Duur: 15 minuten
Leeftijd: jonge volwassenen ( vanaf 19 jaar)
Auteur(s): van Strien, T. - Frijters, J.E.R.
H3 00eetgedrag
117GHQ
General health questionnaire
Jaar uitgave: 1991
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Koeter, M.W.J. - Ormel, J.
H3 00detectie van personen met niet-psychotische psychiatrische aandoeningen en symptomen met name emotionele problematiek als angst en depressie.
118NEO-PIR
NEO personality inventory revised
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 50 minuten
Auteur(s): Hoekstra, H.A. - Ormel, J. - de Fruyt, F.
H3 00Uitspraken over de individuele persoonlijkheid kunnen doen.
119WATSON NL
Watson Glaser kritisch denken test
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: middelbare scholieren
Duur: 1 uur
Auteur(s): Dekker, R. - Graafland, J.
H3 00onderzoek van het kritisch denken.
120CTQ
Childhood trauma questionnaire
Jaar uitgave: 1998
Duur: 5 minuten
Auteur(s): Bernstein, D.P. - Fink, L.
H3 00screening naar verleden met misbruik en verwaarlozing
121VABS
Vineland adaptive behavior scales
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Universiteit Leiden
Auteur(s): Sparow, S.
H3 00Bepalen van ontwikkelingsleeftijd.
122VMI
The Beery-Buktenica - developmental test of visual-motor integration
Jaar uitgave: 1997
Duur: 15 minuten
Leeftijd: vanaf 3 jaar
O1 02evaluatie van visueel motorische vaardigheden
123TRF
Teacher's report form
Jaar uitgave: 1997
Duur: 10-20minuten
Leeftijd: van 4 tot 18 jaar
Auteur(s): Achenbach, T.M. - Verhulst, F.C. - van der Ende, J. - Koot, H.M.
H3 00vaardigheden en probleemgedrag, zoals door de leerkracht wordt gepercipieerd.
124YSR
Youth self-report
Jaar uitgave: 1997
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: van 11-18 jaar
Auteur(s): Verhulst, F.C. - van der Ende, J. - Koot, H.M.
H3 00vaardigheden en probleemgedrag, zoals door de jeugdige zelf gepercipieerd.
125ADP-IV
Assessment DSM-IV Persoonlijkheidsstoornissen
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Auteur(s): Schotte, C. - De Doncker, D.
H3 00persoonlijkheidsdiagnostiek volgens het DSM-V referentiekader.
126EuropASI
European addiction severity index
Jaar uitgave: 1999
Populatie: alcohol- en drugsverslaafden
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
H3 00Zelfbeoordeling bij alcohol- of drugsmisbruik.
127SPPCS
Self-perception profile for college students
Jaar uitgave: 1986
Uitgeverij: University of Denver
H3 00
128SASB
Structural Analysis of Social Behavior
H3 00
129GATB
General Aptitude Test Battery
Duur: 50 minuten
Leeftijd: vanaf 15 jaar
I5 01intellectuele capaciteiten, hand- en vingervaardigheid
130MSNA
Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Universiteit Maastricht
Leeftijd: 16-65 jaar
Auteur(s): Baars, H.
H3 00Mate van sociale integratie dan wel sociaal isolement.
131CITO1
Entreetoets leerkrachtenmap groep 6
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Staphorsius, G.
J1 01
132CITO2
Entreetoets Leerkrachtenmap Groep 7
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Janssen, J. - Noteboom, A. - Notte, H. - Wagenaar, H. - Staphorsius, G.
J1 01
133CITO3
Ordenen
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: CITO
Populatie: kleuters
Leeftijd: 4- en 5-jarigen
Auteur(s): van Kuyk, J.
J1 01
134CITO4
Leerlingvolgsysteem en Speciale leerlingen
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Noteboom, A. - de Groot, H. - Huizing, M.
J1 01
135CITO5
Ruimte en Tijd
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: CITO
Populatie: kleuters
Leeftijd: 4- en 5-jarigen
Auteur(s): van Kuyk, J.
J1 01
136CITO6
Leerlingvolgsysteem: Taal voor Kleuters
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: CITO
Populatie: kleuters
Leeftijd: 4-en 5-jarigen
Auteur(s): van Kuyk, J.
J1 01
137CITO7
Leerlingvolgsysteem: rekenen-wiskunde 3
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Leeftijd: 5de en 6de leerjaar
Auteur(s): Janssenm J. - Kraemer, J. - Noteboom, A.
J1 01
138CITO8
Leerlingvolgsysteem
Jaar uitgave: 1997
Populatie: kleuters
Leeftijd: 4- en 5-jarigen
Auteur(s): van Kuyk, J.J.
J1 01
139CITO9
Leerlingvolgsysteem:Leerkrachtmap drie-minutentoets en Grafementoets (toets voor auditieve synthese)
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Leeftijd: 1ste tot 6de leerjaar
Auteur(s): Verhoeven, L.
J1 01
140CITO10
Leerlingvolgsysteem: Toets tweetaligheid
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: CITO
Populatie: kleuters
Leeftijd: 4- en 5-jarigen
Auteur(s): Konak, O. - Verhoeven, L. - Extra, G. - Zerrouk, R. - Narain, G.
J1 01
141APMS
Aangepaste Profile of Mood States
Auteur(s): van der Ark, L.A. - Marburger, D. - Mellenbergh, G.J. - Vorst, H.C.M. - Wald, F.
H3 00
142MOC
Maudsley Obsessional-compulsive (MOC) Inventory
Jaar uitgave: 1977
Populatie: volwassenen
Auteur(s): Rachman, S. - Hodgson, R.J.
H3 00
143BDI-II-NL
Beck Depression Inventory-II
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 5 minuten
Auteur(s): Beck, A.T. - Steer, R.A. - Brown, G.K.
K5 02screening van depressie wat betreft intensiteit
144FRT
Familie Relatie Test
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 30 minuten
Leeftijd: 4 tot 11 jaar
Auteur(s): Célestin-Westreich, S. - Baarda, B. - Ponjaert-Kristoffersen, I.
C4 04positieve of negatieve emotionele relaties met gezinsleden.
145VvGK
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Leeftijd: 6 tot 12 jaar
Auteur(s): Sergeant, J. A. - Oosterlaan, J. - Scheres, A. - Antrop, I. - Roeyers, H.
H3 00Er kan worden nagegaan of en in welke mate symptomen van de gedragsstoornis ADHD, ODD en CD bij een kind aanwezig zijn.
146CFT-NL
Complex Figure Test
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: mannelijke, niet epileptische volwassenen, kinderen 6-12 jr
Duur: 5-10 minuten
Auteur(s): Visser, R. S. H
G1 00Momentane verwerkingscapaciteit voor complex visueel materiaal
147SIG
Schaal voor interpersoonlijk gedrag
Jaar uitgave: 1984
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Arrindell, W. A. - de Groot, P. N. - Walburg, J. A.
G1 00Spannings- en vermijdingsaspecten van inerpersoonlijk gedrag.
148VIR
Vragenlijst Interpersoonlijke relaties
Jaar uitgave: 1979
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Auteur(s): Vertommen, H. - Rochette, F.
K1 08Meten van de kwaliteit van de relaties met anderen
149Bourdon-Vos
Bourdon-Vos Test
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 7-14 minuten
Leeftijd: van 6 tot 17 jaar
Auteur(s): Vos, P. G.
M3 01Continue, selectieve aandacht, concentratie.
150IRGL
Invloed van reuma op gezondheid en leefwijze
Jaar uitgave: 1990
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Auteur(s): Huiskes, C. J. A. E. - Kraaimat, F. W. - Bijlsma, J. W. J.
K1 09Meten van invloed van reuma op gezondheid en leefwijze
151MEGAH
Maastrichtse Eigen Gezondheids-Attitude en Hypochondrie schaal
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 15 minuten
Auteur(s): Schmidt, A.J.M. - Lousberg, R.
G1 00hypochondere attitude
152NHV
Nederlandse Hyperventilatievragenlijst
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Roborgh, M. R. H. M.
G1 00De NHV meet de gevoeligheid van het hyperventilatiesyndroom. De frequentie, intensiteit en duur van de HV-syndromen moeten worden gescoord.
153NEO-FFI
NEO Five Factor Inventory
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 10-15 minuten
Auteur(s): Hoekstra, H.A. - Ormel, J. - de Fruyt, F.
G1 00'big five' persoonlijkheidsdomeinen en -facetten
154AVL
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Vragenlijst
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 5 minuten
Leeftijd: van 4 tot 18 jaar
Auteur(s): van der Ploeg, J.D. - Scholte, E.M.
G1 00De AVL is een gedragbeoordelingslijst waarmee kan worden nagegaan of een kind de gedragssymptomen van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vertoont.
155HDI
Health and Disease Inventory
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 45-60 minuten
Auteur(s): van Dijk, M. - de Bruin, E. J.
K1 05Meetinstrument voor de aanpassing aan kanker, proces van aanpassing aan kanker zowel als het resultaat van de aanpassing.
156SCID-D
Gestructureerd Klinisch Interview DSM-IV Dissociatieve Stoornissen
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: variabel
Auteur(s): Steinberg, M.
K2 01Gestructureerd interviewboek voor de bepaling van dissociatieve stoornissen via de DSM-IV.
157ADIKA
Amsterdams Diagnostisch Interview voor Kinderen en Adolescenten
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Duur: 90 minuten
Leeftijd: 6-17 jaar
Auteur(s): van Manen, R. - Defares, P. B. - de Levita, D. J. - Kortenbout-Van der Sluijs, M. J.
M5 03Het ADIKA is een gestructureerd psychiatrisch interview dat informatie oplevert over psychopathologische stoornissen bij kinderen en adolescenten van 6 - 17 jaar, zoals beschreven in de DSM-III.
158APM
Raven - Advanced Progressive Matrices
Jaar uitgave: 1938
Uitgeverij: Oxford Psychologists Press Ltd
Auteur(s): Raven, J.
K2 09
159CPM
Raven - Coloured Progressive Matrices
Jaar uitgave: 1947
Uitgeverij: Oxford Psychologists Press Ltd
Populatie: kinderen van 4 t/m 10 jaar, LOM-scholieren van 7 t/m 9 jaar, gezonde hoogbejaarden
Duur: 20 - 45 minuten
Auteur(s): Raven, J.
K3 01intelligentieniveau, algemene factor.
160SOSIE
SOSIE
Jaar uitgave: 1978
Uitgeverij: Les Editions du Centre de Psychologie Appliquee
Populatie: volwassenen
Duur: 45 minuten
Auteur(s): Kiat, M.
G1 00mesure de la personnalité au travers de ses traits, valeurs personnelles, valeurs interpersonnelles et ses styles de comportement : potentiel d’encadrement.
161CITO11
Leerlingvolgsysteem :Computerprogramma
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: CITO
J1 01Op systematische wijze de vorderingen van leerlingen volgen als aanvulling op de dagelijkse voortgangscontrole.Onderwijskwaliteit.
162SCARED-NL
Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Populatie: Kinderen en adolescenten van 7 tot en met 19 jaar
Duur: 10-25 minuten
Leeftijd: 7 tot en met 19 jaar
Auteur(s): Bodden, D. - Mayer, B. - Hale, W. - Muris, P. - Birmaher, B.
Internetlink: https://www.boomtestcentrum.nl
G1 00angststoornissen
163DIS-Q
Dissociation Questionnaire
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Universitair centrum St. Jozef
Populatie: volwassenen
Duur: 15 minuten
Leeftijd: vanaf 15 jaar
Auteur(s): Vanderlinden, C. - Vandereycken, W. - Van Dyck, R. - Vertommen H.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
G1 00dissociatie
164LOI-CV
Leyton Obsessional Inventory - Child Version
Jaar uitgave: 1986
Uitgeverij: Vereniging voor Gedragstherapie
Populatie: kinderen
Auteur(s): Judith, L. - Berg, C.J.
G1 00obsessief-compulsief gedrag
165IDB
Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden
Jaar uitgave: 1970
Uitgeverij: Vereniging voor Gedragstherapie
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Kraaimaat, F.W. - van Dam-Baggen, C.M.J.
G1 00obsessief-compulsief gedrag
166ILV
Inventarisatielijst Lichamelijke Verschijnselen
Jaar uitgave: 1981
Auteur(s): Kraaimaat, F.W. - van Dam-Baggen, C.M.J. - Cuypers, L.P.L.H.
G1 00
167BAP
BAP-schaal
Jaar uitgave: 1980
Uitgeverij: Vereniging voor Gedragstherapie
Populatie: therapie-clienten
Duur: 2 minuten
Auteur(s): Burger, A.W. - Last, B. - Niers, P.
G1 00algemeen welbevinden
168SC-lijst
Sociale Cognitielijst
Jaar uitgave: 1981
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): van Kamp, J. - Klip, E.C.
G1 00cognitie in sociale situaties
169FSS-III
Vreesvragenlijst
Jaar uitgave: 1964
Populatie: volwassenen
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Lang, P.J. - Wolpe, J.
G1 00fobieën
170SA-Schaal
Sociale Angstschaal
Jaar uitgave: 1973
Populatie: volwassenen
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Tuender-de Haan, H.A. - Defares, P.B. - Willems, L.F.M.
G1 00het meten van sociale angst als dispositie
171VSS
Vragenlijst Spreeksituaties
Jaar uitgave: 1975
Auteur(s): Brutten, G.J.
G1 00
172AP
Agorafobie Programma's
G1 00
173RSS
Reinforcement Survey Schedule
G1 00
174ZAT
Zin Aanvul Test
Jaar uitgave: 1967
Duur: 30 minuten
Leeftijd: vanaf 13 jaar
Auteur(s): Rotter, J.B.
G1 00vaststellen van huidige conflicten
175LGV
Leuvense Gezinsvragenlijst
Jaar uitgave: 1986
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 15 - 20 minuten
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Auteur(s): Degroote, T. - Vertommen, H. - Kog, E.
G1 00het ervaren van conflict, cohesie en organisatie in het gezin.
176WAIS-III
WAIS-III nederlandstalige bewerking
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Wechsler, D.
C5 00
177AC
Assessment & Development Exercises
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Oxford Psychologists Press Ltd
Duur: 30 min tot 2 uur
I6 09Creativiteit - Toewijding - Klanten oriëntatie - Besluitvorming - Flexibiliteit - Interpersoonlijke gevoeligheid - Mond. en Schrift. Communicatie - Planning en organisatie - Leiderschap
178TMT
Trail Making Test
Jaar uitgave: 1979
Populatie: vanaf 12 jaar, mits intacte visuomotoriek
Duur: 10 minuten
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Auteur(s): Reitan, R.M.
G1 00planning, flexibiliteit
179VKP
Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: DATEC
Populatie: volwassenen
Duur: 35 minuten
Auteur(s): Duijsens, I.J. - Haringsma, R. - Eurelings-Bontekoe, E.H.M.
K4 01diagnose van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-IV en ICD-10
180SCID-II
Gestructureerd Klinisch Interview voor DSM-IV As II Persoonlijkheidsstoornissen
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: variabel
Auteur(s): Arntz, A. - Kerkhofs, M.L.M. - Weertman, A.
G1 00Vaststellen van de 10 DSM-IV As-II persoonlijkheidsstoornissen
181BNT
Basis Nivo Test
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: leerlingen VBO-MAVO, volwassenen
Duur: 4 uur
Auteur(s): Evers, A.
G1 00Meten van cognitieve capaciteiten
182NLV
Nederlandse Leestest voor Volwassenen
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: patienten vanaf 17 jaar met cerebrale aandoening.
Duur: 15 minuten
Auteur(s): van Harskamp, F. - Lindeboom, J. - Schmand, B.
G1 00 & Z4 11Schatten van het premorbide intelligentieniveau
183DIB
Diagnostisch interview voor borderlinepatienten
Jaar uitgave: 1988
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: psychiatrische patienten
Duur: ca. 60 min
Auteur(s): Derksen, J.J.L.
G1 00Vaststellen van de Borderline Persoonlijkheidsstoornis
184VaseV
Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: studenten en leerlingen middelbaar en hoger onderwijs
Duur: 8-20 minuten
Auteur(s): Stroobants, R. - Depreeuw, E. - Eelen, P.
G1 00Plannen en studieaanpak
185MOS
McCarthy Ontwikkelingsschalen
Jaar uitgave: 1985
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen van 2,5 tot 8,5 jaar
Duur: 45-60 minuten
Auteur(s): van der Meulen, B.F. - Smrkovsky, M.
G1 00Bepalen van het ontwikkelingsniveau
186SBL
Spanningsbehoeftelijst
Jaar uitgave: 1984
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: vanaf ca 16 jaar
Duur: ca. 20 min.
Auteur(s): Feij, J.A. - van Zuilen, R.W.
G1 00Meten van spanningsbehoefte
187EMT
een-minuut-test
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen groep 3 t/m 8 basisonderwijs
Duur: ca 1 minuut
Auteur(s): Brus, B.Th. - Voeten, M.J.M.
G1 00Het meten van de technische leesvaardigheid.
188HBSH
Hoensbroeckse Beperkingen Schaal Hersenletsel
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: adolescenten en niet-bejaarde volwassenen met niet aangeboren hersenletsel
Duur: ca 10 minuten
Auteur(s): Somer, P. - Hoenderdaal, P. - Beers, K. - Douma, M.
G1 00Meten van beperkingen in vaardigheden en gedragsmogelijkheden als gevolg van hersenletsel
189HTP-DAP
House-Tree-Person and Draw-A-Person
Jaar uitgave: 1994
Uitgeverij: Psychological assesment resources
G1 00
190RTOS
Reynell Taalontwikkelingschalen
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Leeftijd: 2-5 jaar
Auteur(s): van Ommeslaeghe, K. - Zink, I. - Schaerlaekens, A.
P1 01inschatten van het taalontwikkelingsniveau van Vlaamse kinderen.
191ToPP
Test of Pretend Play
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Duur: 45 minuten
Leeftijd: 1 tot 6 jaar
Auteur(s): Lewis, V. - Boucher, J.
P2 02Meet in welke mate een kind symbolisch speelt in gestructureerde en niet-gestructureerde omstandigheden.
192MPD
Measures of Psychosocial Development
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: 13 - 86 jaar
Auteur(s): Hawley, Ph.D. - Gwen, A.
G2 00Assess personality development through 8 stages of life
193JLO
Judgement of Line Orientation
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Auteur(s): Sivan, A.B. - Vernay, N.R. - Benton, A.L. - Spreen, O. - Hamsher, K. deS.
K1 04
194M-ABC
Movement Assessment Battery for Children
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen van 4 tot 12 jaar, gewoon en speciaal onderwijs
Duur: 20-30 minuten
Auteur(s): Smits-Engelsman, B.C.M.
B4 05Beoordelen van het motorisch functioneren
195VGP
Vragenlijst Voor Gezinsproblemen
Jaar uitgave: 1997
Populatie: ouders en verzorgers
Auteur(s): Koot, H.M.
G2 00moeilijkheden en problemen in het gezin,zoals waargenomen door de ouders of verzorgers.
196DTHN
Drenth Testserie Hoger Niveau
Auteur(s): Drenth, P.J.D.
G2 00
197KLEPEL
De Klepel
Jaar uitgave: 1994
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 2 minuten
Auteur(s): van den Bos, K.P. - Spelberg, H.C.L. - Scheepstra, A.J.M. - de Vries, J.R.
G2 00Het meten van de technische leesvaardigheid van pseudowoorden.
198CITO12
Leerlingvolgsysteem: Rekenen-Wiskunde 2002
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Kraemer, J.M. - Janssen, J.
J1 01volgen van de rekenvaardigheid van leerlingen van groep 3 tot en met 8
199RAKIT
Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 2-2,5 uur
Leeftijd: 4 jaar tot 11 jaar
Auteur(s): Drenth, P.J.D. - Bleichrodt, N. - Resing, W.C.M. - Zaal, J.N.
O2 01intelligentie
200CAS
Een Klinisch Interview voor Kinderen en Jongeren
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Garant
Leeftijd: 7 to 17 jaar
Auteur(s): Grietens, H. - Hellinckx, W.
G2 00
201KLAD
Klachtenlijst Adolescent
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Garant
Duur: 15-20 min
Auteur(s): Peeters, J.
G2 00inventarisatie van gedrags- en relationele moeilijkheden.
202DEV
Depressieve Ervaringen Vragenlijst (vertaling Depressive Experiences Questionnaire)
Jaar uitgave: 1997
Auteur(s): Luyten, P. - Corveleyn, J. - Blatt, S.J.
G2 02
203WISC-III
Wechsler Intelligence Scale for Children ( derde editie)
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Wechsler, D.
O5 01
204SCHOBL-R
Beoordeling van schoolgedrag
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: leerlingen van 4 t.e.m. 11 jaar van basis-en speciaal onderwijs
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Resing, W.C.M. - Bleichrodt, N. - Zaal, J.N.
G2 00sociaal-emotioneel functioneren in de schoolklas.
205VPMS
Vragenlijst Prestatie-MotivatieStijl
Auteur(s): Born, M.Ph.
G2 00
206LSV
LeiderschapsStijl Vragenlijsten
Uitgeverij: PITS
Auteur(s): Mulder, J.L. - Hogerheijde, R.P.
G2 00
207EDI-II
Eating Disorder Inventory - II
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20 - 25 minuten
Auteur(s): van Strien, T.
I6 08Meten van psychologische en gedragskenmerken die samenhangen met eetstoornissen
208MiniSCAN
MiniSCAN
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
G2 00Het vaststellen van de aan- en afwezigheid van psychiatrische As I symptomen, zoals opgenomen in de DSM-IV.
209WPPSI-R
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
Jaar uitgave: 1990
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Wechsler, D.
C4 01intelligentie
210GPT
Grooved Pegboard Test
K3 02handvaardigheid, motoriek
211P-TPT
Portable Tactual Performance Test
Jaar uitgave: 1984
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Duur: 10 tot 15 minuten
Leeftijd: van 5 jaar tot volwassenen
B4 02handvaardigheid, motoriek
212TAS-20
Toronto Alexithymia Scale
Auteur(s): Taylor, G.J.
G2 00
213WMTB-C
Working Memory Test Battery for Children
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Auteur(s): Pickering, S. - Gathercole, S.
C4 13
214BAYLEY II
Bayley Scales of Infant Development Second Edition
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: kinderen van 2 tot 42 maanden
Auteur(s): van der Meulen, B.F. - Ruiter, S.A.J. - Spelberg, H.C.L. - Smrkovsk´y, M.
O3 01Vaststellen van de algemene mentale en motorische ontwikkeling
215DOF
Direct Observation Form
G2 00
216IL
Inventaris Leerstijlen - VERMUNT
Auteur(s): Vermunt, J.D.H.M. - Van Rijswijk, F.A.W.M.
G2 00
217ASSIST
Approaches and Study Skills Inventory for Students (korte versie)
G2 00
218PBI
Parental Bonding Instrument (nederlandse vertaling:Herinneringen aan mijn opvoeding)
Auteur(s): Arrindell, W.A.
G2 00
219HFM360
Swets HFM360
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
M1 01
220VISK
Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal Gedrag van Kinderen
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: Ca. 10 minuten
Auteur(s): Luteijn, E. - Minderaa, R. - Jackson, S.
G2 00In kaart brengen van probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
221OKIV-R
De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised
Auteur(s): Lange, A.
K2 02
222CDI
Children's Depression Inventory
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en adolescenten van 8 tot en met 17 jaar.
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 8 tot en met 17 jaar
Auteur(s): Braet, C. - Timbremont, B.
G2 00Een screeningsinstrument voor het vaststellen van een depressieve stemming
223SCAN2.1
Vragenschema's voor de klinische beoordeling in de neuropsychiatrie
K1 03
224ZBV
Zelf-Beoordelings Vragenlijst
G2 00
225AAT
Akense Afasie Test
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Graetz, P. - De Bleser, R. - Willmes, K.
I3 02
226SON-R5,5-17
Snijders oomen Niet-Verbale Intelligentieschaal-revised 5,5-17
C4 14
227FI
Family Inventories
Uitgeverij: Life Innovations
Auteur(s): Olson, D.H. - McCubbin, H.I. - Larsen A. - Muxen, M. - Wilson, M. - Barnes, H.
G2 00
228ENRICH
ENRICH Couple Scales
Auteur(s): Olson, D.H.
G2 00
229CSS
Couple Satisfaction Scale
Auteur(s): Olson, D.H.
G2 00
230PAIR
Personal Assessment of Intimacy in Relationships
Jaar uitgave: 2000
Auteur(s): Olson, D.H. - Schaefer, M.T.
G2 00
231QE-PTSD
Questionnaire d'Evaluation Post Traumatic Stress Disorder
G2 00
232GIT
Groniger Intelligentie Test
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: Circa 90 minuten
Leeftijd: van 12 tot 76 jaar
Auteur(s): Luteijn, F. - van der Ploeg, F.A.E.
C4 12Bepalen van het intelligentieniveau
233GIT-V
Groniger Intelligentie Test Schriftelijke verkorte vorm
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: Circa 25 minuten
Auteur(s): Kooreman, A. - Luteijn, F.
G2 00Snel schatten van de intelligentie
234EDE
Eating Disorder Examination
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Jansen, A.
G2 00Vaststellen of er sprake is van een eetstoornis
235ADIS-C
Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV - Child Version
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Siebelink, B.M. - Treffers, D.A.
K2 04Vaststellen van psychopathologie, met name angststoornissen
236NGT
Nijmeegese Gezinsrelatie Test (kinderversie)
Jaar uitgave: 1989
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 20-45 minuten
Auteur(s): Welzen, K. - Oud, H.
K4 04In kaart brengen van de gezinsrelaties van kinderen
237NOSI
Nijmeegse Ouderlijke Stress Index
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Vermulst, A.A. - Gerris, J.R.M. - Abidin, R.R. - de Brock,A.J.L.L.
G2 00Meten van de stressbeleving bij de opvoeding van een kind
238G-TEST
G-Test
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: Ca. 40 min.
Auteur(s): Roggeveen, A. - van de Linde, J.F.
G2 00Meten van algemeen intelligentieniveau, algemeen analytisch redeneervermogen
239LEM
Leertest voor Etnische Minderheden
Jaar uitgave: 1991
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 60-90 minuten
Auteur(s): van Luit, J.E.H - Hamers, J.H.M. - Hessels, M.G.P.
C4 11Bepalen van het algemene leervermogen
240MNSP
Maastrichtse Neuropsychologische Screeningstest voor de Psychogeriatrie
Jaar uitgave: 1994
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: Ca. 45 min.
Auteur(s): Ganzevles, P.G.J. - Hamer, A.F.M. - Duchateau, E.G.H.M.
K3 06Screening van cognitieve (dis)functies
241SCENO
SCENO-test
Auteur(s): von Staabs, G.
C3 01
242IDS
Inventaris Doceerstrategieen
Auteur(s): Vermunt, J.D.H.M.
I6 11
243ZALC
Zinnenaanvullijst Curium
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 15-45 minuten
Auteur(s): Goedhart, A.W. - Jonckheer, J. - Treffers, D.A. - Siebelink, B.M. - Drewes, M.J. - Westenberg, P.M.
I1 01Meten van de ego-ontwikkeling
244C-TRF
Caregiver Teacher Report Form voor 2-5 jarigen
G2 00
245I-E schaal
Interne-Externe Beheersingsschaal
Auteur(s): Andriessen, H.
G2 00
24615W2002
De vijftien woorden van Rey
Jaar uitgave: 2002
Auteur(s): Rey, A.
M3 03
247SDQ-Dut
Strengths and Difficulties Questionnaire
Internetlink: https://www.sdqinfo.org
G3 00
248TOM-CIDAR
TOM Vragenlijst verkorte versie Cidar
G3 00
249CSQ
Client Satisfaction Questionnaire
Auteur(s): Attkisson, C.C.
G3 00
250CY-BOSC
Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
Auteur(s): Grannetia, A.
G3 00
251PI
Padua Inventory
Auteur(s): Sanavio, E.
G3 00
252Y-BOCS
Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
Auteur(s): Rasmussen, S.A. - Charney, D.S. - Heninger, G.R. - Price, L.H. - Goodman, W.K. - Mazure, C.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
G3 00
253LPDE
Lijst van Prettige Dingen en Ervaringen
Jaar uitgave: 1967
Auteur(s): Cautela, J.R. - Kastenbaum, R.A.
G3 00
254SDS
Self-rating Depression Scale
Auteur(s): Zung, W.W.K.
G3 00
255SL
Stemmingen-lijst
Auteur(s): Spooren, J. - Zwart, F.M.
G3 00
256AL1981
Aktiviteitenlijst
Auteur(s): Spooren, J. - Zwart, F.M.
G3 00
257PEP-R
PsychoEducational Profile Revised
Jaar uitgave: 1990
Uitgeverij: AUTI TOYS
Leeftijd: 6 maanden tot 7 jaar
Auteur(s): Marcus, L.M. - Schopler, E. - Bashford, A. - Lansing, M.D. - Reichler, R.J.
N4 01
258ZIL
Zelfinventarisatielijst
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Bramsen, I. - van der Ploeg, H.M. - Hovens, H.
G3 00Meten van eventuele aanwezigheid en intensiteit van posttraumatische stresssymptomen.
259CBSA
Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 15-20 minuten
Auteur(s): Goedhart, A.W. - Treffers, D.A. - Veerman, J.W. - Van den Bergh, B.R.H. - Ackaert, L. - de Rycke, L.
K2 07Meten van competentiebeleving
260BVAQ
Bermond-Vorst Alexithymia Vragenlijst
Jaar uitgave: 2002
Auteur(s): Vorst, H.C.M - Bermond, B
G3 00
261HPI
Hogan Personality Inventory
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Hogan, R. - Hogan J.
I6 07
262PCL-R
Hare Psychopathy Checklist-Revised
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): de Ruiter, C. - Vertommen, H. - Verheul, R. - Hildebrand, M.
K3 04Vaststellen van psychopathische persoonlijkheid (kortweg psychopatie).
263GBI-AAI
Gehechtheidsbiografisch Interview (Adult Attachment Interview)
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Universiteit Leiden
Auteur(s): George, C. - Main, M. - Kaplan, N.
G3 00
264MSEL
Mullen Scales of Early Learning
Uitgeverij: Stoelting
Duur: 15-35 minuten
Leeftijd: geboorte tot 69 maanden
Auteur(s): Mullen, E.M.
B4 12
265MCT-M
Multiculturele Capaciteiten Test - Middelbaar niveau
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Stichting NOA
Populatie: voor groepen mensen met uiteenlopende (culturele) achtergronden, autochtoon of allochtoon
Duur: 2 uur 15 minuten
Auteur(s): van den Berg, R.H. - Bleichrodt, N.
L3 04capaciteiten: zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren.
266ASL
Attitudeschaal Sociale Limieten
Uitgeverij: PITS
Auteur(s): Rink, J.E. - Boersma, C.J. - lutje Spelberg, H.C. - Vos, R.C.
L2 01
267CITO13
Leerlingvolgsysteem: Luisteren 3 - Hulpboek
Uitgeverij: CITO
J2 01
268CITO14
Leerlingvolgsysteem: Begrijpend lezen - Hulpboek groep 4-8
Uitgeverij: CITO
J2 01
269MMPI-A
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-A
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: PEN TESTS PUBLISHERS
Auteur(s): Cornelissen, A.J.T. - van Dijk, J.S. - Derksen, J.J.L.
K2 06
270HVL
Hulp Vragenlijst
Jaar uitgave: 1989
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: volwassenen
Duur: 15 minuten
Auteur(s): Vandenbroeke, H. - Vertommen, H. - van Audenhove, Ch.
K4 03soort hulp die client wenst
271RAVLT
Rey Auditory and Verbal Learning Test
Uitgeverij: Western Psychological Services
Auteur(s): Schmidt, M.
G3 00 & Z4 10
272ECBI - SESBI-R
Eyberg Child Behavior Inventory & Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Duur: 5 minuten
Leeftijd: 2 tot 16 jaar
Auteur(s): Eyberg, S. - Pincus, D.
G3 00
273CITO15
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 3 medio
Uitgeverij: CITO
J1 01
274CITO16
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 3 eind
Uitgeverij: CITO
J1 01
275CITO17
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 4 medio
Uitgeverij: CITO
J1 01
276CITO18
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 4 eind
Uitgeverij: CITO
J1 01
277CITO19
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 5 medio
Uitgeverij: CITO
J1 01
278CITO20
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 5 eind
Uitgeverij: CITO
J1 01
279QOL-Q
Quality of Life Questionnaire
Jaar uitgave: 1993
Auteur(s): Keith, K.D. - Schalock, R.L.
G3 00
280SES
Rosenberg Self-Esteem Scale
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Rosenberg, F.
G3 00
281AAS
Adult Attachment Scales
Auteur(s): Collins - Read
G3 00
282CITO21
Entreetoets Groep 5
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Janssen, J. - Staphorsius, G. - Notté, H. - Wagenaar, H.
J1 01
283CITO22
Taaltoets Alle Kinderen groep1 tot en met 4
Uitgeverij: CITO
J2 01
284LACSC
The LEADERSHIP ARCHITECT Competency Sort Cards
Auteur(s): Eichinger, R. - Lombardo, M.
I4 01
285VLGT
Verbale Leer en Geheugen Test
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 35 minuten
Auteur(s): Dekker, R. - Mulder, J.L. - Dekker, P.H.
K3 07Onderzoeken van verbale geheugenfuncties
286IFEEL
Infant Facial Expressions of Emotion from Looking at Pictures
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: University of Colorado
Auteur(s): Osofsky, J.D. - Emde, R.N. - Butterfield, P.M.
G3 00
287CBCL
Child Behavior Checklist (1,5 tot 5 - 6 tot 18,18 tot 30)
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Erasmus
Auteur(s): Rescorla, L.A. - Achenbach, T.M.
M1 03
288SCICA
Semistructured Clinical Interview for Children & Adolescents
Jaar uitgave: 2001
Auteur(s): Achenbach, T.M. - McConaughy, S. H.
G3 00
289ASR
Zelf in te Vullen Vragenlijst voor 18-59 jaar
G3 00
290CIS
Checklist Individual Strength
Duur: circa 10 minuten
Auteur(s): Vercoulen, J. - Alberts, M. - Bleijenberg, G.
G3 00meten van subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die gerelateerd zijn aan vermoeidheid.
291CITO23
Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid 3 'Goed spel'
Uitgeverij: CITO
J2 01
292ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Western Psychological Services
Auteur(s): Dilavore, P.C. - Risi, S. - Rutter, M. - Lord, C.
B5 01autisme
293NNST
Nederlandstalige Nonspeech Test
Uitgeverij: ACCO
Auteur(s): Lembrechts, D. - Zink, I.
I7 03
294SSL
Sociale Steun Lijst
Auteur(s): van Sonderen, E.
G3 00het meten van sociale steun
295PCCL
Pijn Coping en Cognitie Lijst
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Academisch Ziekenhuis Maastricht
Auteur(s): Stomp-van den Berg, S.G.M - Kole-Snijders, A.M.J. - van Breukelen, G. - Spinhoven, P. - ter Kuile, M.M. - Vlaeyen, J.W.S.
G3 00
296CRS-R
Conners' Rating Scales-Revised
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Conners, C.K.
G3 00
297MSCEIT
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Caruso, D.R. - Salovey, P. - Mayer, J.D.
G3 00
298EQI
BarOn Emotional Quotient Inventory
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Bar-On, R.
K3 08
299PSI
Personal Style Inventory
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Management Learning Systems
Duur: 1-1,5 uur
Auteur(s): Champagne, D.W. - Hogan, C.R.
I6 06
300WCQ
Ways of Coping Questionnaire
Jaar uitgave: 1988
Uitgeverij: Mind Garden
Auteur(s): Folkman, S. - Lazarus, R.S.
G3 00
301WASI
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Leeftijd: 6-89 jaar
Auteur(s): Wechsler, D.
I5 02
302CITO24
Entreetoetsen Basisonderwijs Groep 7
J2 01
303CITO25
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 6 medio
J2 01
304CITO26
Rekenen-Wiskunde Hulpboek groep 6 eind
J2 01
305NVOS
Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: ouders van kinderen van ca 3 tot ca 14 jaar
Duur: ca 1 uur
Auteur(s): Wels, P.M.A. - Robbroeckx, L.M.H.
M1 02Meten van de subjectieve beleving van de opvoedingssituatie
306VZM
Vrije Zelfbeschrijvingsmethode
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: vanaf ca 16 jaar
Duur: Ca. 10 min.
G3 00persoonlijkheidsdimensies
307MLQ
Multifactor Leadership Questionnaire
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Mind Garden
Auteur(s): Bass, B. - Avolio, B.
G3 00
308EIS
Emotional Intelligence Scale
Auteur(s): Schutte, N.S.
G3 00
309EI
Eating Inventory
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 17 jaar en ouder
Auteur(s): Messick, S. - Stunkard, A. J.
G3 00Assess cognitive control of eating, disinhibition and hunger
310IIP
Inventory of Interpersonal Problems
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Leeftijd: 18 jaar en ouder
Auteur(s): Horowitz, L. M. - Alden, L. E. - Wiggins, J. S. - Pincus, A. L.
G3 00Identify types of interpersonal problems
311LEESPAKKET
Leespakket/ Van den Bos
G3 00
312IPDE
International Personality Disorder Examination
Uitgeverij: DATEC
I7 02
313SV
Schema-Vragenlijst
Auteur(s): Sterk, W.A. - Rijkeboer, M.M.
G3 00
314BYI
Beck Youth Inventories
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Leeftijd: kinderen tussen 7 en 14
Auteur(s): Aaron, T.B. - John, B.J. - Beck, J.S.
G3 00Evaluate children's emotional and social impairment
315TvK
Taaltests voor kinderen
Jaar uitgave: 1982
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Hoekstra, J.G. - Bon, W.H.J.
C4 07Meten van het taalvaardigheidsniveau van kinderen van 4 t/m 9 jaar.
316MSI
Vragenlijst voor mannen over seksualiteit (Multiphasic Sex Inventory)
Auteur(s): Werkgroep Forensische Seksuologie
G3 00Psychoseksuele kenmerken van plegers van seksueel geweld.
317WISO
Welbevinden Inventaris Secundair Onderwijs
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: VUBPress
Auteur(s): Aelterman, A. - Van Petegem, K. - Schepens, A. - Deconinck, E. - Engels, N.
G3 00Meet het welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs
318TTR
Tempo - Test - Rekenen
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 1 minutt
Auteur(s): de Vos, Teije
G3 00Het vaststellen van het rekenvaardigheidsniveau van de elementaire bewerkingen.
319WVIVMS
Wat vind ik van mijn school?
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: CEGO Publishers
Populatie: kinderen
Auteur(s): Declercq, B. - Vandeplas, C. - Laevers, F. - Laurijssen, J. - Versteven, K. - Goudeseune, I.
G3 00bevraagd het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen op school.
320CITO27
Volginstrument sociaal-emotionele ontwikkeling.
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: CITO
J1 01
321GVPK
Gedragsvragenlijst voor peuters en kleuters
F1 00
322ANTv2
Amsterdamse Neuropsychologische Taken versie 2.0
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: SONAR
F1 00
323VPT
Visual Patterns Test
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Thames valley test company
Populatie: volwassenen
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Baddeley, A. - Gray, C. - Wilson, L. - Sala, S.D.
F1 00korte termijn geheugen
324JAS
Jenkins Activity Survey
Jaar uitgave: 1985
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Appels, A.
F1 00Meten van het type A gedrag
325CAMDEX-R/N
Nederlandse versie van de Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly-Revised
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 80 minuten
Auteur(s): Roth, M.
M4 01Differentieel diagnosticeren van dementiesyndromen
326CISS
Coping Inventory for Stressful Situations
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 10 minuten
Auteur(s): de Ridder, D.T.D. - van Heck, G.L.
F1 00In kaart brengen van copingstrategieën
327SSAT
SituatieSpecifieke AngstTest
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Boom DistributieCentrum
Auteur(s): Poulie, M.
I7 04
328CBSK-MCZ
Competentie Belevingsschaal voor Kinderen-Motorische Competentie-Zelfbeoordeling
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Vermeer, A. - van Rossum, J. H. A.
K2 05Meten van competentie
329GDS-30
Geriatric Depression Scale
F1 00
330S-MMSE
Standarised Mini-Mental State Examination
F1 00
331IRI
Interpersonal Reactivity Index
F1 00
332RSQ
Relationship Scales Questionnaire
Jaar uitgave: 2003
Auteur(s): De Doncker, D. - Koeck, S. - Huys, W.
F1 00
333ADI-R
Autism Diagnostic Interview-Revised
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Auteur(s): Rutter, M. - Lord, C. - Le Couteur, A.
M5 01
334BW
Bourdon - Wiersma
F1 00
335CSBS
Communication and Symbolic Behavior Scales
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: EDS Brookes
Duur: 50 tot 75 minuten
Auteur(s): Prizant, B.M. - Wetherby, A. M.
P3 01
336TEDI-MATH
Test i.f.v. de diagnostiek van basis mathematische kennis & vaardigheden.
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: TEMA Editions
Leeftijd: 4 tot en met 8 jaar
Auteur(s): Schittekatte, M. - Roeyers, H. - Desoete, A. - Van Nieuwenhoven, C. - Grégoire, J. - Noel, M.-P.
C4 08rekenstoornis - dyscalculie
337SCQ
Vragenlijst Sociale Communicatie
Uitgeverij: SIG
Duur: Ca 10 minuten
Auteur(s): Raymaekers, R. - Roeyers, H. - Warreyn, P.
F1 00autismespectrumstoornis
338LVS1
Leerlingvolgsysteem WISKUNDE: Toetsen 1 / Basisboek
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Dudal, P.
N1 01
339LVS
Leerlingvolgsysteem WISKUNDE: Analyse en Handelen: Volume1 / Basisboek
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Garant
N1 01
340PANAS
Brief Measures of Positive and Negative Affect
Auteur(s): Clark, L. A. - Watson, D.
F1 00
341SVL
Schokverwerkingsvragenlijst
Auteur(s): Brom, D. - Kleber, R.J.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
F1 00
342KIT
Korte Interesse Test
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Auteur(s): Kooreman, A. - Compaan, E.L.
F1 00Beroepskeuze advisering
343BIT
Beroepen Interessen Test
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 30 tot 60 minuten
Auteur(s): Wiegersma, S. - Lucassen, W. - Evers, A.
F1 00Het in kaart brengen van de interesse
344PCL:SV
The Hare PCL:Screening Version
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Populatie: volwassenen
Duur: 90 minuten
Auteur(s): Cox, D.N. - Hare, R.D. - Hart, S.D.
F1 00Assess psychopathy in forensic and nonforensic populations
345PCL:YV
Hare PCL Youth Version
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Duur: 2 uur
Leeftijd: 12 tot 18 jaar
Auteur(s): Hare, R.D. - Forth, A.E. - Kosson, D.S.
K4 08Assess psychopathic trait
346PIMRA
The Psychopathology Inventory for Mentally Retarded Adults
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: IDS Publishing
Auteur(s): Matson, J.L.
F1 00
347MINI/MINI+
Mini International Neuropsychiatric Interview
Jaar uitgave: 1999
Auteur(s): Overbeek, T. - Schruers, K. - Griez, E.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
F1 00
348N-CDI
Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling
Uitgeverij: ACCO
Auteur(s): Zink, I. - Lejaegere, M.
I6 05
349BES
Betrokkenen Evaluatie Schaal
Auteur(s): Schene, A.H. - van Wijngaarden, B.
F1 00
350PPI
Vragenlijst Persoonlijkheidsstijlen
Jaar uitgave: 1996
Auteur(s): Lilienfeld
F1 00
351TEACH
Test of Everyday Attention for Children
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Nimmo-Smith, I. - Robertson. I.H. - Manly, T. - Anderson, V.
B3 01aandacht
352GIT 2
Groninger Intelligentie Test 2
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Harcourt
Duur: Circa 90 minuten
Auteur(s): Luteijn, F. - Barelds, D.P.H.
N1 02Bepalen van het intelligentieniveau
353TOETERS
TOETERS
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: CLB van Haacht
Populatie: kleuters
Leeftijd: derde kleuterklas
Auteur(s): Verniers, K. - Bernaerts, I.
F1 00Toets voor Taal- en Rekenvoorwaarden, Schijfmotoriek en observatie van de werkhouding
354KONTRABAS
Kleuteronderzoek ter Advies naar overgang Basisonderwijs Einde Schooljaar
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: CLB van Haacht
Populatie: kleuters
Auteur(s): werkgroep basisonderwijs Brabant
F1 00
355KVO
Kleuters Veilig Oversteken
Jaar uitgave: 2005
Populatie: kleuters
Leeftijd: 2,5 jaar tot 6 jaar
F1 00algemeen ontwikkelingsniveau van een kleuter
356BST2
Boodschappentest
F1 00
357KAIT
Kaufman - Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: PITS
Populatie: adolescenten en volwassenen
Auteur(s): Mulder, J.L. - Dekker, R. - Dekker, P.H.
C4 03intelligentie
358MPS
Multidimensional Perfectionism Scale
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Hewitt, P.L. - Flett, G.L.
F1 00
359SSSC
Social Support Scale for Children
Uitgeverij: University of Denver
Auteur(s): Harter, S.
F1 00
360SIVEOC
A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Orientation in the Classroom
Uitgeverij: University of Denver
Auteur(s): Harter, S.
F1 00
361IPPA
The Inventory of Parent and Peer Attachment
Auteur(s): Armsden, G.C. - Greenberg, M.T.
F1 00
362NVE2005
Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag 2005
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Auteur(s): van Strien, T.
F1 00eetgedrag
363CITO28
Interessetest groep 8
Uitgeverij: CITO
J2 01
364CITO29
Digitaal: Taal voor kleuters
Uitgeverij: CITO
J2 01
365CITO30
Computerprogramma (update 3,04)
Uitgeverij: CITO
J2 01
366CITO31
Digitaal: Ruimte en Tijd
Uitgeverij: CITO
J2 01
367CITO32
Digitaal: Ordenen
Uitgeverij: CITO
J2 01
368CITO33
Leerlingvolgsysteem: Wereldoriëntatie EIGENWIJS OP REIS
Uitgeverij: CITO
J2 01
369CITO34
Leerlingvolgsysteem:Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid 3 GOED SPEL
Uitgeverij: CITO
J2 01
370CITO35
Leerlingvolgsysteem: Wereldoriëntatie DE WERELD IN JE BOL
Uitgeverij: CITO
J2 01
371CITO36
CDROM: Taaltoets Alle Kinderen
Uitgeverij: CITO
J2 01
372ComVoor
Voorlopers in Communicatie
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: PITS
Duur: 45 minuten
Auteur(s): Verpoorten, R. - Noens, I. - van Berckelaer-Onnes, I.
F1 00
373MENSTEKENING
MENSTEKENING
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: PITS
Duur: ca 10 tot 20 minuten
Auteur(s): van de Vijfeijken, K.
I7 01cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
374DEBQ
Dutch Eating Behaviour Questionnaire
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): van Strien, T.
F1 00
375CPZ
CommunicatieProfiel-Z
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: personen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke handicap
Auteur(s): Willems, J. - Verpoorten, R.
C4 05vragenlijst: communicatieve gedrag, test: mogelijkheden tot gebruik van verschillende communicatievormen.
376CITO37
CDROM: Rekenen-Wiskunde REKENMAATJE
J2 01
377LMT
LeerMotivatieTest
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Eduforce
Populatie: voor groep 6,7 en 8 van de basischool
Auteur(s): Miedema, P. - de Vos, T.
F1 00leermotivatie, faalangst, doorzettingsvermogen en sociale wenselijkheid
378DIS
Diagnose Instrument Schoolverbetering
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Eduforce
Auteur(s): Boersma, R.S. - Osinga, N.
F1 00
379TZO
Toolkit Zorgoverleg
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: KPC Groep
Auteur(s): Fiddelaers-Jaspers, R. - Brinkman, B. - Spee, I.
I6 02
380DIGIWIJS
DIGIWIJS computercursus voor kinderen
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Eduforce
Auteur(s): Korenhof, M. - Traudes, M.
F1 00
381AVI
TOETSPAKKET Analyse van Individualiseringsvormen
Jaar uitgave: 1994
Uitgeverij: KPC Groep
Auteur(s): Visser, J. - van Laarhoven, A. - ter Beek, A.
I6 01
382SIMS
Structured Inventory of Malingered Symptomatology
Auteur(s): Van Merckelbach, H
F1 00
383AKTG
Amsterdamse Korte Termijn Geheugen Test
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: patienten die geheugen- of concentratieproblemen menen te hebben, maar bij wie dit niet klinisch evi
Duur: 10 tot 30 minuten
Auteur(s): Lindeboom, J. - Schmand, B. - de Sterke, S.
F1 00 & Z4 03onderpresteren bij geheugen-e n aandachtstests
384MBI
Maslach Burnout Inventory
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Consulting psychologists press
Auteur(s): Maslach, C. - Jackson, S.E. - Leiter, M.P.
F1 00
385K-SNAP
Kaufman-Neuropsychologische Screening
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: PITS
Duur: 20-25 minuten
Leeftijd: Personen van 14 - 85+ jaar
Auteur(s): Dekker. P.H. - Mulder, J.L. - Dekker, R.
K3 03cognitief / neuropsychologisch functioneren.
386HRSD
The Hamilton Rating Scale for Depression
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 11
387WIMAS
een vragenlijst voor de meting van manipulatief gedrag
Jaar uitgave: 1989
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: Volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar.
Auteur(s): Akkerman, A.E. - Altink-van den Berg, W.M.M.
F2 00manipulatief gedrag
388TOMM
Test of Memory Malingering
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Duur: 15 tot 20 minuten
Leeftijd: 16 - 84 jaar
Auteur(s): Tombaugh, T.N.
F2 00 & Z4 03Helps distinguish between malingered and true memory impairments
389TOL
Tower of London 2nd Edition
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Duur: 10 tot 15 minuten
Leeftijd: 7 jaar en ouder
Auteur(s): Culbertson, W.C. - Zillmer, E.A.
C4 06Task Analysis,Cognitive Computations,Working Memory,Allocation and Maintenance of Attention,Inhibition ,and Impulsivity,Cognitive Flexibility,Stimulus-Bound
390TOETS1
Toetsen WISKUNDE Leerjaar 3 tot 6
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
391TOETS2
Toetsen VRAAGSTUKKEN Leerjaar 1 tot 6
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
392TOETS3
KLEUTERtests
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
393TOETS4
Toetsen DICTEE einde basisonderwijs - begin secundair onderwijs
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
394TOETS5
twee tempotoetsen HOOFDREKENEN binnen het getallenbereik tot 20
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
395TOETS6
REKENBEGRIP
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
396TOETS7
toetsen DICTEE begin 5de en begin 6de leerjaar
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
397TOETS8
toets BEGRIJPEND LEZEN begin 2de - begin 3de leerjaar
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
398TOETS9
Analytische Begintoets Rekenen
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
399TOETS10
Analytische Begintoets Rekenen tot 20
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
400TOETS11
Analytische Toets Rekenen tot 100
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
401TOETS12
BASISKENNIS tot 10 / REKENBASIS tot 10
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
402TOETS13
REKENEN tot 100 einde 2de leerjaar
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
403TOETS14
KINDTEKENING voor KLEUTERS
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
404TOETS15
INDIVIDUELE LEESPROEF TWEEDE LEERJAAR
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
405TOETS16
VOORBEREIDEND REKENEN
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Paul Dudal
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
406ASL
Amsterdamse Stemmingslijst
Jaar uitgave: 1984
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: vanaf ca 16 jaar
Duur: ca 10 minuten
F2 00stemmingen
407DST
Dyslexie Screening Test
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): de Sonneville, L.M.J. - Schaap, Th. - Elshout, J.J.
I4 02
408ATTA
Abbreviated Torrance Test for Adults
Uitgeverij: Scholastic Testing Service
Auteur(s): Goff, K. - Torrance, E.P.
F2 00
409PCT
Purdue Creativity Test
Jaar uitgave: 1960
Uitgeverij: Educational Testing Service
Auteur(s): Lawshe, C.H.
F2 00
410DEQ
Beweringenvragenlijst (Depressive Experiences Questionnaire
F2 00
411CARS
The Childhood Autism Rating Scale
Uitgeverij: Western Psychological Services
Auteur(s): Schopler, E. - Reichler, R. J. - Rochen Renner, B.
F2 00
412SRS
Social Responsiveness Scale
Uitgeverij: Western Psychological Services
Auteur(s): Constantino, J. N. - Gruber, C. P.
F2 00
413MDQ-NL
Stemmingsstoornis Vragenlijst - Mood Disorder Questionnaire
Auteur(s): Schulte, P.F.J. - Postma, J.H.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 11
414IDDL-NL
Inventory to Diagnose Depression Lifetime
Auteur(s): Coryell, W. - Zimmerman, M.
I6 11
415ASRM-NL
Altman Self-Rating Mania Scale
Jaar uitgave: 2004
Auteur(s): Altman, E.G. - Hedeker, D. - Peterson, J.L. - Davis, J.M.
I6 11
416RRS-NL
Ruminative Response Scale
Jaar uitgave: 2001
Auteur(s): Morrow, J. - Hoeksema, S.
I6 11
417CITO38
CDROM: Wereldoriëntatie - Eigenwijs op reis met het Wereld Natuur Fonds
Uitgeverij: CITO
J2 01
418CITO39
LOVS map: Rekenen-Wiskunde Groep 3
Uitgeverij: CITO
J1 01
419CITO40
LOVS map: Rekenen-Wiskunde Groep 4
Uitgeverij: CITO
J1 01
420QOLIE-89
Quality of Life in Epilepsy Inventory, Long Form
I6 11
421URICA
University of Rhode Island Change Assessment Scale
Populatie: volwassenen
I6 11
422GAF
Global Assessment of Functioning Scale (DSM-IV Axis V)
Auteur(s): Brown, B.L.
I6 11
423EIS-AP
Evaluatievragenlijst Interpersoonlijke Steun - Algemene Populatie
Jaar uitgave: 2004
Auteur(s): Roeyers, H. - Renty, J.
I6 11
424WURS
Wender Utah Rating Scale
I6 11
425SF-20
MOS Short-Form General Health Survey
Jaar uitgave: 1995
Auteur(s): Kempen, G.I.J.M. - Brilman, E.I. - Heyinck, J.W. - Ormel, J.
I6 11algemene gezondheidstoestand
426SF-36
SF-36 Gezondheidstoestand Vragenlijst
Auteur(s): Ware, J.E.
F2 00
427CAGE
CAGE Questionnaire
I6 11
428AUDIT
De AUDIT-test
I6 11
429CRPBI
Assessing Child-rearing Behaviors: A Comparison of Ratings Made by Mother, Father, Child, and Siblin
Auteur(s): Schwarz, J.C. - Pruzinsky, T. - Barton-Henry, M.L.
I6 11
430PPC
Parental Psychological Control: Revisiting a Neglected Construct
Auteur(s): Barber, B.K.
I6 11
431HCR-20
Historical Clinical Risk Management-20
Jaar uitgave: 2000
E4 00
432BSRT
Buschke Selective Reminding Test
I6 11
433IEQ
Involvement Evaluation Questionnaire
I6 11
434SRZ/SRZ-I
Sociale Redzaamheidsschaal voor Verstandelijk Gehandicapten
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: Verstandelijk gehandicapten van 4 tot en met 18 jaar
Auteur(s): Kraijer, D.W. - Kema, G.N. - de Bildt, A.A.
F2 00sociale redzaamheid
435SRZ-P
Sociale Redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten van hoger niveau
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Kraijer, D.W. - Kema, G.N.
F2 00sociale redzaamheid
436KID-SCID
KID-SCID
F2 00
437PCL-R 2
Hare PCL-R 2nd Edition
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Hare, R.D.
K3 05psychopathie
438DISC-IV
Diagnostic Interview Schedule for Children
Jaar uitgave: 2002
Auteur(s): van der Ende, J. - Ferdinand, R.F.
I7 06
439MFT
MOTIVATIE LIJST
Auteur(s): Simpson, D.D. - Joe, G.W.
I6 11
440BP
The Blacky Pictures
Jaar uitgave: 1950
Auteur(s): Blum, G.S.
F2 00
441SSINS
Social Skills Inventory Manual
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: Mind Garden
Auteur(s): Riggio, R.E. - Carney, D.R.
F2 00
442TABS
Trauma and Attachment Belief Scale
Uitgeverij: Western Psychological Services
Auteur(s): Pearlman, L.A.
F2 00
443BRIEF
Behavior Rating Inventory of Executive Function
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Auteur(s): Kenworthy, L. - Gioia, G.A. - Isquith, P.K. - Guy, S.C.
I6 03
444BRIEF-A-UK
Behavior Rating Inventory of Executive Function - Adult Version
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Auteur(s): Gioia, G.A. - Isquith, P.K. - Roth, R.M.
I6 04
445EHBL
Eerste hulp bij LEERSTOORNISSEN bij normaal begaafde kinderen
Uitgeverij: die-'s-lekti-kus
Auteur(s): Hare, R.D.
I6 10
446VVH
Vragenlijst voor Handvoorkeur
Jaar uitgave: 2002
Populatie: vanaf ca 16 jaar
Duur: ca 2 minuten
Auteur(s): Van Strien, J.W.
I6 11handvoorkeur
447SP-NL
Sensory Profile-NL
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen tussen 3 en 10 jaar
Leeftijd: 3 t/m 10 jaar
Auteur(s): Rietman, A.
F2 00meten en profileren van stoornissen in de sensorische prikkelverwerking van kinderen
448CCC-2-NL
Children's Communication Checklist-2
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Geurts, H.M.
F2 00communicatieve vaardigheden
449E-PRIME
E-prime software
K4 05
450SRK
Sociale Redzaamheidsschaal voor kinderdagverblijf bezoekers
Jaar uitgave: 1976
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen met een verstandelijke handicap van 3 t/m 6 jaar
Duur: 15 tot 25 minuten
Auteur(s): v.d. Meulen, B.F. - Kema, G.N.
K4 06sociale vaardigheid
451PRAI
The Physical Risk Assessment Inventory
Jaar uitgave: 2001
I6 11
452PSI-NL
Nederlandse vertaling van de Personality Styles Inventory
Auteur(s): Merckelbach
I6 11
453CEV
Creatieve Ervaringen Vragenlijst
Auteur(s): Merckelbach
I6 11
454SAMT
Semantic Autobiographical Memory Test
Auteur(s): Merckelbach
I6 11
455MASC
Angstschaal voor Kinderen
Auteur(s): Ferdinand, R. - Utens, E.
I6 11
456NC
Need for Closure
Jaar uitgave: 1996
I6 11
457BROWN ADD
BROWN Attention-Deficit Disorder SCALES
Auteur(s): Brown, T.
K4 07
458OP
Ontwikkelingsprofiel - Interview
Jaar uitgave: 2005
Auteur(s): Abraham, R.E.
I6 11
459DP
The Developmental Profile - a guide to treatment
Auteur(s): Abraham, R.E. - van Dam, Q.
I6 11
460PCS-DV
Pain Catastrophizing Scale - NL
Auteur(s): Crombez, G. - Vlaeyen, G.
I6 11catastroferen van pijn
461THOMAS-KILMANN
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument
Jaar uitgave: 1977
I6 11
462SWING
Survey Work-home Interaction-Nijmegen
Jaar uitgave: 2005
Auteur(s): Geurts, S.
I6 11
463BEM
BEM SEX ROLE INVENTORY
I6 11
464VS
The Vengeance Scale
Auteur(s): Stuckless, N. - Goranson, R.
I6 11
465TLC-Expanded
Test of Language Competence - Expanded Edition
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Secord, W. - Wiig, E.H.
C4 17
466M-CHAT
Modified Checklist for Autism in Toddlers
Jaar uitgave: 2001
Auteur(s): Robins, D.L. - Fein, D. - Barton, M. - Green, J.A.
I6 12
467RAND-36
RAND-36
Jaar uitgave: 1993
Auteur(s): van der Zee, K.I. - Sanderman, R.
I6 12algemene gezondheidstoestand
468QBPDS
Quebec Back Pain Disability Scale
Jaar uitgave: 1996
Auteur(s): Schoppink, E.M.
I6 12
469MPI-DV
Multidimensionele Pijnvragenlijst
Auteur(s): Lousberg, H.B. - Groenman, N.H.
I6 12
470PVAQ
The pain vigilance and awareness questionnaire
I6 12
471PASS
The Pain Anxiety Stress Scale
I6 12
472PDI
The Pain Disability Index
Jaar uitgave: 1999
Auteur(s): Heuts, P.H.T.G. - Vlaeyen, J.W.S. - Koke, A.J.A.
I6 12
473FABQ-DV
Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire - Dutch Version
Auteur(s): Vendrig. A. - Deutz, P. - Vink, I.
I6 12
474HADS
Hospital Anxiety and Depression scale
Auteur(s): Zigmond, A.S. - Snaith, R.P.
I6 12
475TSI
Life Events Questionnaire
I6 12
476TOETS17
TOETSEN DICTEE - 2 genormeerde dictees
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
477TOETS18
ORIENTERINGSDICTEE Deel A + Deel B
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
478CGAS
Childrens Global Assessment Scale
Jaar uitgave: 2002
Auteur(s): Brasic, J. - Schaffer, D. - Gould, M.S.
I6 12
479PLS
Persoonlijkleiderschapsstijl
I6 12
480UZGENT
materialenlijst van de Testotheek neuropsychologie UZ Gent
I6 12
481SPP
Scales of Psychosis Proneness
Auteur(s): Chapman, L.J.
I6 12
482PNP
QUESTIONNAIRE P.N.P.
Uitgeverij: ECPA
F2 00
483KRT2006
Kortrijkse Rekentest Revisie 2006
Uitgeverij: Revalidatiecentrum Overleie
Auteur(s): Baudonck, M. - Debusschere, A. - Dewulf, B. - Samyn, F. - Vercaemst, V. - Desoete, A.
F2 00
484STATIC99
Static-99 Coding Rules Revised
Jaar uitgave: 2003
Auteur(s): Harris, A - Thornton, D. - Phenix, A. - Hanson, R.K.
F2 00
485MAAS
Mindfulness Attention Awareness Scale
I6 12
486K-SADS
Kiddie-SADS lifetime - Nederlandse vertaling
Jaar uitgave: 2001
Auteur(s): Reichart, C. - Wals, M. - Hillegers, M.
I7 05
487FID
Familie In Dieren
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: VUB
Auteur(s): Célestin-Westreich, S. - Ponjaert-Kristoffersen, I.
F2 00
488TOM-test
TOM-test
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Muris, P. - Steerneman, P. - Meesters, C.
F2 00
489MTZ
Motoriektest voor Zwakzinnigen
Jaar uitgave: 1991
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen
Leeftijd: 3-16 jaar
Auteur(s): Costenoble, J.EF.
F2 00motorische prestaties grove motoriek
490GOS
Groningse Ontwikkelingsschalen
Jaar uitgave: 1996
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Populatie: kinderen van 2,5 tot 4,5 jaar
Auteur(s): Neutel R.J. - van der Meulen, B.F. - lutje Spelberg, H.C.
B4 01algemene cognitieve ontwikkelingsstand
491SP10
Schoolpakket 10: rekenen en taal
Uitgeverij: Ambrasoft
F2 00
492NLD
Non-verbale leerstoornisschalen
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Serlier-van den Bergh, A.M.H.L.
F2 00non-verbale leerstoornissen
493SGVK2-13
Seksuele gedragsvragenlijst voor kinderen van 2-13 jaar
I6 12
494OPSTAP1
OP STAP naar het secundair onderwijs
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Magez, W. - Coppenholle, S. - Timmers, J.
F2 00
495TOETS19
REKENBEGRIP twee genormeerde wiskundetoetse voor begin en einde eerste leerjaar
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
496ATC
Attitude Toward Computers
I6 12
497DVA
Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik
Auteur(s): Otten, J. - Schippers, G.M. - Brokken, L.C.H.M.
I6 12
498UKKI
Utrechtse Korte Kleuter Intelligentietest
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: 15 a 20 minuten
Leeftijd: 4,5 tot 6,5
Auteur(s): Baarda, D.B.
I6 12
499CPIC
Children's Perception of Interparental Conflict Scale
Auteur(s): Grych, J.H. - Seid, M. - Fincham, F.D.
I6 12
500ZIKO
Zelfevaluatie - Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang
Auteur(s): Silkens, K. - Snoeck, G. - van Kessel, M. - Declercq, B. - De Bruyckere, G. - Daems, M. - Moons, J.
F2 00
501GS
Geruststellingsschaal
I6 12
502ZAS
Ziekte Attitude Schaal
I6 12
503SAS
Somatosensore Amplificatie Schaal
I6 12
504WI
Whiteley Index
I6 12
505D2
Test D2
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Auteur(s): Brickenkamp, R.
F2 00
506NIO
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Populatie: groep 8, klas 1,2 en 3
Auteur(s): van Dijk, H. - Tellegen, P.J.
K4 09
507ACQ
Agoraphobic Cognitions Questionnaire
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
508AIMS
Abnormal Involuntary Movement Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
509BARS
Barnes Akathisia Rating Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
510BPRS
Brief Psychiatric Rating Scale
Auteur(s): Dingemans, P.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
511BR-MAS
Bech-Rafaelsen Mania Scale
Auteur(s): D'haenen, H.A.H. - Verhoeven, W.M.A.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
512BSQ
Body Sensation Questionnaire
Jaar uitgave: 1986
Auteur(s): Arrindell, W.A.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
513CAN/CANSAS
Camberwell Assessment of Need / Camberwell Assessment of Need short appraisal
Jaar uitgave: 2002
Auteur(s): van Busschbach, J.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
514CES-D
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
515CGI
Clinical Global Impression Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
516CIDI-12
Composite International Diagnostic Interview 12 maanden
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
517CIDI-L
Composite International Diagnostic Interview - Lifetime
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
518CIWA-AR
Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, revised
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
519CMAI
Cohen-Mansfield Agitation Inventory
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
520CPRS
Comprehensive Psychopathological Rating Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
521CSDD
Cornell Scale for Depression in Dementia
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
522CSI
Children's Somatization Inventory
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
523DHS
Depressieherkenningsschaal
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
524DOS
Delirium Observatie Screeningsschaal
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
525DRS-R-98
Delirium Rating Scale revised
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
526EDE-Q
Eating Disorder Examination-Questionnaire
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
527EuropASI-VL
European Addiction Severity Index-Vlaamse versie
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
H3 00
528FNES
Fear of Negative Evaluation Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
529GBI
General Behaviour Inventory
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
530HoNOS
Health of the Nation Outcome Scales
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
531IDS-C
Inventory of Depressive Symptomatology-Clinician
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
532IDS-SR
Inventory of Depressive Symptomatology-Self Rating
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
533INSTEL
INterventie STudie Eerste Lijn - screen
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
534IQCODE
Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly - N
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
535K-LCM-p
Kiddie Life Chart - prospectief
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
536K-LCM-r
Kiddie Life Chart - retrospectief
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
537LCM-C-p-1
Life Chart Method Clinician - prosp -1 maand
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
538LCM-C-p-3
Life Chart Method Clinician - prosp -3 jaar
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
539LCM-C-r-3
Life Chart Method Clinician - retrosp -3 jaar
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
540LCM-SR-p-1
Life Chart Method Self-Rating - prosp -1 maand
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
541LCM-SR-r-3
Life Chart Method Self-Rating - retrosp -3 jaar
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
542MADRS
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
543MI
Mobility Inventory
Auteur(s): de Beurs, E.
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
544SDQ-20
Somatoform Dissociation Questionnaire - 20
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
545SDQ-5
Somatoform Dissociation Questionnaire - 5
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
546SIAS
Social Interaction Anxiety Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
I6 12
547SPS
548SWN-20
Subjective Well-being under Neuroleptics scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
549UPDRS
Unified Parkinson Disease Rating Scale
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
550Y-BOCS-H
Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale checklist hypochondrie
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
551YMRS
552Zung-SDS
Zung-Self-rating Depression Scale SDS
Internetlink: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments
553NPI/NPI-Q
Neuropsychiatrische Vragenlijst
554WHOQOL
World Health Organization - Quality of life Questionnaire
Jaar uitgave: 1995
Auteur(s): van Heck, G.L. - de Vries, J.
I6 12
555SIS
Suicide Intent Scale
I6 12
556SSI
Beck Scale for Suicide Ideation
I6 12
557FFPI
The Five-Factor Personality Inventory
Jaar uitgave: 1999
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: Adolescenten en volwassenen van 16 jaar en ouder met een vooropleiding op MBO-niveau.
Auteur(s): Hendriks, A.A.J. - Hofstee, W.K.B. - de Raad, B.
F2 00Het meten van persoonlijkheid volgens het ‘Big Five’-model
558PTAP
Psychological Trauma Assessment Package
Uitgeverij: Trauma Center
H1 00
559MMQ-NL
Maudsley Marital Questionnaire-NL
Auteur(s): Arrindell, W.A. - Boelens, W. - Lambert, H.
I6 12
560CITO41
LOVS map: Me2! Engels Groep 7
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CITO
J3 01
561CITO42
LOVS map: Begrijpend lezen Groep 3
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CITO
J3 01
562CITO43
LOVS map: Begrijpend lezen Groep 4
Uitgeverij: CITO
J3 01
563CITO44
LOVS map: Spelling Groep 3
Jaar uitgave: 2006
J3 01
564CITO45
LOVS map: Spelling Groep 4
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CITO
J3 01
565CITO46
LOVS map: Rekenen-Wiskunde Groep 5
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CITO
J3 01
566CITO47
LOVS map: Techniek Theorie- en praktijktoetsen Groep 6,7 en 8
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CITO
J3 01
567PEDI-NL
Pediatric Evaluation of Disability Inventory-NL
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: kinderen
Auteur(s): Wassenberg-Severijnen, J.E. - Custers, J.W.H.
F3 00zelfredzaamheid
568PDDST-II-NL
Pervasive Developmental Disorders Screening Test-II-NL
Uitgeverij: Harcourt
Populatie: voor kinderen vanaf 12 tot 48 maanden
Auteur(s): Van Berckelaer-Onnes, I.A.
F3 00
569PPVT-III-NL
Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Dunn, L.M. - Dunn, L.M.
I7 07
570T-KSA
Teamwork-KSA
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Stevens, M.J. - Campion, M.A.
H1 00
571ZOBEST
Zelfonderzoek Belangstelling Einde Secundair
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Boonen, E. - Magez, W. - Veraghert, H.
I6 12beroepskeuze
572SEHS
Studiegewoonte E.H.S.
Auteur(s): Magez, W.
I6 12
573OSNHO
Op stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen
Uitgeverij: VCLB Service
H1 00
574DERS
Difficulties In Emotion Regulation Scale
I6 12
575SKBMVB
Schaal voor Kwaliteit van Bestaan voor Mensen met een Verstandelijke Beperking
Uitgeverij: Stichting Arduin
Auteur(s): van Loon, J - van Loon, G.
H1 00
576CSM
Checklist StudieMotivatie
Jaar uitgave: 1996
Internetlink: http://www-dsz.service.rug.nl/bss/so/topics/tests/csm.htm
I6 12
577MASQ
Mood en Anxiety Symptom Questionnaire
Auteur(s): van Hemert, A.W. - Goekoop, J. - de Beurs, E
I6 12
578PVMH
Pak van mijN haRt
I7 12
579OPSTAP2
OP STAP met laatstejaars
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: VCLB Service
I6 12
580DAST/DEST
Dyslexia Adult Screening Test/Dyslexia Early Screening Test
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Auteur(s): Fawcett, A.J. - Nicolson R.I.
I4 02
581CELF-4-UK
Clinical Evaluation of Language Fundamentals Fourth Edition UK
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Auteur(s): Semel, E. - Wiig, E.H. - Secord, W.A.
B4 03
582PAI-A
Personality Assessment Inventory-Adolescent
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Auteur(s): Morey, L.C.
B4 04
583CITO48
LOVS map: Me2! Engels Groep 8
Uitgeverij: CITO
J3 01
584CITO49
LOVS map: Rekenen-Wiskunde Groep 6
Uitgeverij: CITO
J3 01
585CITO50
LOVS map: Begrijpend lezen Groep 5
Uitgeverij: CITO
J3 01
586CITO51
LOVS map: Spelling Groep 5
Uitgeverij: CITO
J3 01
587SCAS-NL
Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen
Auteur(s): Scholing, A. - Nauta, M.H.
G1 00
588ANTv3
Amsterdamse Neuropsychologische Taken versie 3.0
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Auteur(s): de Sonneville, L.
L2 02
589GSSC
Grasmick Scale of self control
I6 13
590MATE
Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie
Jaar uitgave: 2007
Duur: 1 uur
Auteur(s): Schippers, G. - Bucholz, A. - Broekman, T.
Internetlink: http://www.mateinfo.eu
F3 00
591KIVPA
Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij Adolescenten
Jaar uitgave: 2004
F3 00
592SAPROF
Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk - Research Versie
Auteur(s): de Vogel, V. - de Ruiter, C. - Bouman, Y.
F3 00
593TOETS20
Tempotoets HOOFDREKENEN 5e en 6e leerjaar
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
594TOETS21
Wiskunde tot 100 einde 2de en 3de leerjaar
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Dudal, P.
F2 00
595D2-NL
D2 - Aandachts-en concentratietest
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Populatie: kinderen en volwassenen
Duur: 8 minuten
Auteur(s): Brickenkamp, R.
I7 08Het vaststellen van iemands vermogen de aandacht te richten en zich te concentreren
596RS-nl
Resilience Scale - nederlandse versie
Uitgeverij: Harcourt
Auteur(s): Wagnild, G.
F3 00
597MFFT20
Matching Familiar Figures Test for adults
Auteur(s): Cairns, E. - Cammock, T
Internetlink: http://www.project-hortus.net/mfft-framework/groupfiles/testpracticum-admin.php
598VABS-VL
Vineland Adaptive Behavior Scales voor Vlaamse kleuters
Auteur(s): Marien, K.
F3 00
599ASI
Arbeids-Satisfactie-Index
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Scholte, E.M. - van der Ploeg, J.D.
F3 00
600HOQ
Hysteroid-Obsessoid Questionnaire
Auteur(s): Caine, T.M. - Hope, X.
601DyscalculiUM
DyscalculiUM
Auteur(s): Desoete, A. - Trott, C. - Beacham, N. - Robertson, J.
F3 00
602SCHLICHTING
SchlichtingTest voor Taalproductie
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen van 1:2 t/m 6:3 jaar met Nederlands als eerste taal
Duur: variabel
Auteur(s): van der Meulen, B.F. - van der Meulen , S.j - Schlichting, J.E.P.T. - van Eldik, M.C.M - lutje Spelberg, H.C.
B4 06taalproductie, expressieve taalvaardigheid
603CELF-4-NL
Clinical Evaluation of Language Fundamentals Nederlandse versie 4
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar
Leeftijd: 5-16 jaar
Auteur(s): Semel, E. - Wiig, E.H. - Secord, W.A.
B4 07diagnose en evaluatie van taalproblemen
604CITO52
LOVS Spelling Groep 6
Uitgeverij: CITO
J3 01
605CITO53
LOVS Rekenen-Wiskunde Groep 7
Uitgeverij: CITO
J3 01
606CITO54
LOVS Begrijpend lezen Groep 6
Uitgeverij: CITO
J3 01
607GVL
Gezinsvragenlijst
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen
Leeftijd: 4 t/m 18 jaar
Auteur(s): van der Ploeg, J.D. - Scholte, E.M.
F3 00kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden
608SEV
Sociaal-Emotionele Vragenlijst
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen
Leeftijd: 4 t/m 18 jaar
Auteur(s): Scholte, E.M. - van der Ploeg, J.D.
F3 00sociaal-emotionele problematiek
609COVAAR
Cognitieve vaardigheidstest voor anderstalige nieuwkomers
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Magez, W.
F3 00
610VSGO
Vroegsignalering door gedragsobservatie
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): van Eekelen, C.W.J.M. - Verstraten, P.F.J.
K5 04
611KKL
Korte Klachtenlijst
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Lange, A. - Appelo, M.
F3 00
612VFO
Vragenlijst Fundamentele Onthechting
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): van der Ploeg, J.D. - Scholte, E.M.
F3 00
613LLRV
Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Koomen, H. - Verschueren, K. - Pianta, R.
F3 00
614SCVT
Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen
Leeftijd: 4-12 jaar
Auteur(s): van Manen, T.G. - Emmelkamp, P.M.G. - Prins, P.J.M.
F3 00
615PSL-b
Psychosociale Screening voor Leerlingen - basisonderwijs
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Sterke, M.
F3 00
616VST-V
Vragenlijst Seksuele Trauma's in het verleden
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Lange, A.
F3 00
617VvGK6-16
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen 6-16 jaar
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Leeftijd: 6 t/m 16 jaar
Auteur(s): Oosterlaan, J. - Baeyens, D. - Scheres, A. - Antrop, A. - Roeyers, H. - Sergeant, J.A.
F3 00Meet in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD aanwezig zijn
618WNV-NL
Wechsler Nonverbal Scale of Ability Nederlandstalige bewerking
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Pearson
Duur: 45 minuten
Leeftijd: 4 t/m 21 jaar
Auteur(s): Wechsler, D. - Naglieri, J.A.
B4 08Het bepalen van de algemene intelligentie bij kinderen en adolescenten met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
619CITO55
LOVS-map: Woordenschat Groep 3
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Alberts, N. - van Berkel, S.
J3 01
620CITO56
LOVS-map: Woordenschat Groep 4
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): van Berkel, S. - Alberts, N.
J3 01
621CITO57
LOVS-map: Technisch Lezen Groep 3
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Jongen, I. - Krom, R. - Roumans, P.
J3 01
622CITO58
LOVS-map: Technisch Lezen Groep 4
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Roumans, P. - Jongen, I. - Krom, R.
J3 01
623CITO59
LOVS-map: DMT en AVI Groep 3 t.e.m. 8
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: CITO
Populatie: kinderen
Auteur(s): Krom, R. - Jongen, I.
J3 01
624PPI-R-EN
Psychopathic Personality Inventory - Revised
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Auteur(s): Lilienfeld, S.O. - Widows, M.R.
F3 00
625AUI
Alcohol Use Inventory
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Horn, J.L. - Wanberg, K.W. - Foster, F. M.
F3 00
626AQ
Autismespectrum quotient
I6 13
627GvK
Gedragsvragenlijst voor Kleuters
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar
Auteur(s): Smidts, D.P. - Oosterlaan, J.
F3 00Met behulp van de GvK kan worden nagegaan òf en in welke mate symptomen van ADHD en ODD/CD bij een peuter of kleuter aanwezig zijn.
628SIP
Sickness Impact Profile
Populatie: volwassenen
Auteur(s): Bergner, M.
I6 13
629DAST-20
Drug Abuse Screening Test
Auteur(s): Skinner, H.A.
I6 13
630PZW
Profiel zintuiglijke waarneming
Auteur(s): Bogdashina, O.
I6 13
631HiPIC
Hiërarische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Auteur(s): De Clercq, B. - Mervielde, I. - De Fruyt, F.
I7 10persoonlijkheid bij kinderen
632CITO60
LOVS map: Rekenen-Wiskunde Groep 8
Uitgeverij: CITO
J3 01
633CITO61
LOVS map: Spelling Groep 7
Uitgeverij: CITO
J3 01
634CITO62
LOVS map: Woordenschat Groep 5
Uitgeverij: CITO
J4 01
635CITO63
LOVS map: Begrijpend lezen Groep 7
Uitgeverij: CITO
J3 01
636CITO64
LOVS map: Technisch lezen Groep 5
Uitgeverij: CITO
J4 01
637CITO65
LOVS map: Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid Groep 2 en 3
Uitgeverij: CITO
J4 01
638CITO66
LOVS map: Studievaardigheden Groep 5
Uitgeverij: CITO
J4 01
639CITO67
LOVS map: Studievaardigheden Groep 6
Uitgeverij: CITO
J4 01
640CITO68
LOVS map: Taal voor Kleuters
Uitgeverij: CITO
J3 01
641SCHLICHTING-II
Schlichting Test voor Taalproductie - II
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen van 2 tot 7 jaar
Auteur(s): Schlichting, L. - Spelberg, H.L.
B4 09
642TAALBEGRIP
Schlichting Test voor Taalbegrip
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Schlichting, L. - Spelberg, H.L.
B4 10taalniveau
643TOMTEST-R
TOMTEST-R
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Garant
Populatie: kinderen met autismespectrumstoornissen
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Steerneman, P. - Meesters, C.
B4 11
644ESAT
Screening van ASS op Jonge Leeftijd
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Duur: circa 10 minuten
Leeftijd: leeftijd 0 t/m 3 jaar
Auteur(s): Van Der Gaag, R.J. - Van Steijn, D. - Swinkels, S. - Dietz, C. - Buitelaar J. - Van Daalen, E - Van Engeland, H.
I7 11Signaleert en screent: symptomen van Autisme Spectrum Stoornissen
645CPD-KIT
Children's Psychodrama-Puppets Kit
Uitgeverij: Psychodrama-Puppets
Auteur(s): Verhofstadt, M.
B4 13
646DAT-HRM
Differentiële Aanleg Test
Uitgeverij: Pearson
Duur: 2 uur en 31 minuten
F3 00
647CITO69
Screeningsinstrument Dyslexie Groep 4 tot en met 8
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Keuning, J. - Vloedgraven, J. - Verhoeven, L.
J4 01
648CITO70
Studievaardigheden GROEP 7
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Wagenaar, H. - Notté, H. - Feenstra, H.
J4 01
649Gl&schr
Gl&schr
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Depessemier, P. - Andries, C.
F3 00
650EES
Emotional Expressivity Scale - nederlandse vertaling
Auteur(s): Kring, A.M. - Smith, D.A. - Neale, J.M.
I6 13
651EIS-NL
Emotional Intensity Scale - nederlandse vertaling
Auteur(s): Bachorowski, J. - Braaten, E.B.
I6 13
652AES
Assessing Emotions Scale - nederlandse vertaling
I6 13
653DES
Dissociative Experiences Scale
Auteur(s): Bernstein, E.M. - Putnam, F.W.
I6 13
654AIM
Affect Intensity Measure
Auteur(s): Larsen, R.J. - Diener, E. - Emmons, R.A.
I6 13
655MEA
Measuring Experiental Avoidance
Auteur(s): Hayes, S.C.
I6 13
656WMS-IV-UK
Wechsler Memory Scale-IV UK
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Pearson
Duur: 75 minuten
Leeftijd: van 16 - 90
Auteur(s): Wechsler, D.
B4 14Assess verbal and non-verbal memory abilities in adults
657CERQ
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: DATEC
Populatie: Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen, in zowel normale als klinische populaties
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Garnefski, N. - Kraaij, V. - Spinhoven, P.
F3 00De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën
658DKEFS-CWIT
Color-Word Interference Test
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en volwassen van 8-89 jaar.
Auteur(s): Kaplan, E. - Kramer, J.H. - Delis, D.C.
L2 03Het vaststellen van executieve functies.
659DKEFS-DFT
Design Fluency Test
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en volwassen van 8-89 jaar.
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Kaplan, E. - Kramer, J.H. - Delis, D.C.
L2 04Het vaststellen van executieve functies.
660DKEFS-TMT
Trail Making Test
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en volwassen van 8-89 jaar.
Duur: 20 minuten
Auteur(s): Delis, D.C. - Kaplan, E. - Kramer, J.H.
L2 05Meten van mentale flexibiliteit, dat een belangrijke executieve functie is.
661DKEFS-TQT
Twenty Questions Test
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en volwassen van 8-89 jaar.
Duur: 10 minuten
Auteur(s): Kramer, J.H. - Delis, D.C. - Kaplan, E.
L2 06Het vaststellen van executieve functies.
662DKEFS-TT
Tower Test
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen en volwassen van 8-89 jaar.
Duur: 30 minuten
Auteur(s): Kramer, J.H. - Delis, D.C. - Kaplan, E.
B4 15Meten van verschillende strategische executieve functies
663FEEL-KJ-DE
Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Testzentrale
Auteur(s): Grob, A. - Smolenski, C.
L2 07
664PPI-R
Vragenlijst voor Psychopathische Persoonlijkheidstrekken
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Duur: 25 minuten
Auteur(s): Crombez, G. - Uzieblo, K. - Verschuere, B. - Jelicic, M. - Rossi, G. - Maesschalck, C.
I7 13
665VINELAND-S
Vineland Screener 0-6 jaar
Uitgeverij: PITS
Populatie: Kinderen, adolescenten en volwassenen met een ontwikkelingsniveau tot 6 jaar.
Auteur(s): van Berckelaer-Onnes, I.A. - Noens, I. - Dijkxhoorn, Y. - Scholte, E.M. - van Duijn G.
F3 00Inschatten van het ontwikkelingsniveau, in het bijzonder van het niveau van adaptief functioneren met behulp van een vragenlijst.
666VIL
Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag
Auteur(s): Créton, H.A. - Wubbels, Th.
I6 13
667BIS/BAS
Behaviour Inhibition System/Behaviour Approach System
I6 13
668VVA
Vragenlijst Voorlopers ADHD
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: PITS
Populatie: kinderen groep 2 basisonderwijs
Duur: ca. 5 minuten.
Leeftijd: 5-6 jarigen
Auteur(s): Vles, J. - Hendriksen, J. - Steyaert, J. - Kroes, M.
F3 00
669VB-MAPP
Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program
Uitgeverij: AVB-Press
Auteur(s): Sundberg, M.L.
F3 00
670WPPSI-III-NL
Wechsler preschool and primary scale of intelligence
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Duur: 30-90 min.
Auteur(s): Wechsler, D.
B4 16intelligentie
671CITO71
CITO Spelling Groep 8
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
J3 01
672CITO72
CITO Begrijpend Lezen Groep 8
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
J3 01
673CITO73
CITO Studievaardigheden Groep 8
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
J4 01
674DAPP-BQ
Dimensionele Assessment van Persoonlijkheidspathologie
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Populatie: volwassenen
Duur: 45 minuten
Auteur(s): van Kampen, D. - de Beurs, E.
I7 14persoonlijkheid
675ICL-R-NL
Interpersonal Checklist - vernieuwde nederlandse versie
Jaar uitgave: 2000
Auteur(s): De Jong, C.A.J. - van den Brink, W. - Jansma, A.
L2 08interpersoonlijke gedragsstijlen
676TMQ
Treatment Motivation Questionnaire
I6 13
677RCQ-D
Readiness to Change Questionnaire - Dutch version
Auteur(s): De Jong, C.A.J. - Schippers, G.M.
I6 13problematisch alcohol misbruik
678EDES
Eating Disorder Evaluation Scale
Auteur(s): Vandereycken, W.
I6 13eetstoornissen
679LAV
Lichaams-Attitude-Vragenlijst Body-Attitude-Questionnaire
Auteur(s): Probst
I6 13eetstoornissen
680ABOS
Vragenlijst voor ouders of partner
Jaar uitgave: 1992
Auteur(s): Vandereycken, W.
I6 13eetstoornissen
681SCOFF
Vroegtijdige detectie eetstoornissen tijdens fertiliteitsconsultatie
Auteur(s): Morgan
I6 13eetstoornissen
682BETCH
Binge Eating Trigger Checklist
Auteur(s): Vanderlinden, J. - Dalle Grave, R.
I6 13eetstoornissen
683PSI-3
Parenting Stress Index - 3th Edition
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Populatie: parents whose children are 12 years of age or younger
Duur: 20-30 minuten
Leeftijd: 18-60 jaar
Auteur(s): Abidin, R.R.
I7 15
684NEPSY-II-NL
NEPSY-II-NL
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: kinderen van 5-12 jaar
Auteur(s): Zijlstra, H.P. - Kingma, A. - Swaab, H. - Brouwer, W.H.
B4 17neuropsychologische ontwikkeling
685BRIEF-NL
Executieve Functies Gedragsvragenlijst
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Populatie: kinderen
Duur: circa 15 minuten
Leeftijd: kinderen van 5 tot 18 jaar
Auteur(s): Smidts, D. - Huizinga, M.
L3 01screening van mogelijke problemen met executieve functies
686TTA
Tempotest Automatiseren
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Populatie: kinderen
Duur: 2 min. per subtest
Leeftijd: klas 3 tot en met 6 van het basisonderwijs
Auteur(s): De Vos, T.
L3 02Automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
687CITO74
LOVS map: Technisch lezen Groep 6
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Jongen, I. - Krom, R. - Roumans, P.
J4 01
688CITO75
LOVS map: Woordenschat Groep 6
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): van Berkel, S. - Groenen, I. - Hilte, M.
J4 01
689CITO76
LOVS map: Spelling speciale leerlingen Groep 3 t.e.m. 5
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
J5 01
690CITO77
LOVS map: Begrijpend lezen speciale leerlingen Groep 3 t.e.m. 5
Jaar uitgave: 2011
J5 01
691CITO78
LOVS map: Rekenen-Wiskunde speciale leerlingen Groep 3 t.e.m. 5
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
J5 01
692CITO79
LOVS map: Rekenen voor kleuters Groep 1 en 2
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CITO
J5 01
693K-ABC-II-UK
Kaufman-ABC-II UK
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Duur: 25 tot 70 minuten
Leeftijd: 3-18 jaar
Auteur(s): Kaufman, A.S. - Kaufman, N.L.
C3 02
694COGMED-RM
Cogmed Training RM 7-17
I6 13
695APM-SF
Advanced Progressive Matrices - Short Form
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Pearson
Duur: 42 minuten
Auteur(s): Raven, J.C.
K2 09
696BAARS-IV
Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV
Uitgeverij: The Guilford Press
Auteur(s): Barkley, R.A.
L2 09
697CDR
Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Leeftijd: 1 ste tot het 6 de leerjaar
Auteur(s): Desoete, A. - Roeyers, H.
L2 10
698VTCI-NL
Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst - Nederlandse versie
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: DATEC
Populatie: Adolescenten en volwassenen van 12 tot 79 jaar met een voldoende leesvaardigheid.
Duur: 20 minuten
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Auteur(s): Duijsens, I.J. - Spinhoven, Ph.
L2 11persoonlijkheidsaspecten, temperament en karakter
699GPS
Screeningslijst voor gedragsproblemen in de school - Versie basisonderwijs
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: VCLB Service
Populatie: kinderen
Auteur(s): Magez, W. - Spiessens, R. - De Vos, M. - Wuyts, R.
L2 12gedragsproblemen bij schoolgaande kinderen
700SRS-NL
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: bij ouders van kinderen van 4 tot en met 17 jaar
Duur: 15 minuten
Leeftijd: bij ouders van kinderen van 4 tot en met 17 jaar
Auteur(s): De Schryver, M. - Schittekatte, M. - Thys, M. - Roeyers, H. - Druart, C.
L3 03autismespectrumstoornissen
701SON-R6-40
Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest 6-40
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6 tot 40 jaar
Auteur(s): Tellegen, P.J. - Laros, J.A.
C3 03intelligentie
702PMT-K-2
Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2de editie
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: groep 7 en 8 en de eerste 3 middelbare klassen
Auteur(s): Hermans, H.J.M.
L2 13Meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid
703SumID-Q
Subtance Use and misuse in Intellectual Disability
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Tactus
Populatie: mensen met een lichte verstandelijke beperking
Auteur(s): de Jong, C. - Didden, R. - van Dijk, M. - Kiewik, M. - van der Nagel, J.
M2 01brengt het middelengebruik in kaart bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking
704BASC-2
Behavior Assessment System for Children, Second Edition
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Kamphaus, R.W. - Reynolds, C.R.
L2 14
705CITO80
LOVS Rekenen-Wiskunde Speciale leerlingen groep 6 t.e.m. 8
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
J4 00
706CITO81
LOVS Begrijpend luisteren Groep 3
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
J5 00
707CITO82
LOVS Begrijpend lezen Speciale leerlingen groep 6 t.e.m. 8
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
J3 00
708CITO83
LOVS Spelling Speciale leerlingen groep 6 t.e.m. 8
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
J3 00
709CITO84
LOVS Zelfstandig leren en Werkstukken maken groep 5 t.e.m. 8
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Notté, H. - Wagenaar, H. - Jager, P.
J5 00
710CITO85
LOVS Woordenschat groep 7
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Groenen, I. - van Berkel, S. - Hilte, M.
J4 00
711CITO86
LOVS Technisch lezen groep 7
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Krom, R. - Roumans, P. - Jongen, I.
J4 00
712VST
Vragenlijst Studiekeuze Taken
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Verschueren, K. - Germeijs, V.
E4 00
713LEMO
LEMO - Een instrument voor feedback over leren en motivatie
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Plantyn
Auteur(s): Donche, V. - Van Petegem, P. - Van de Mosselaer, H. - Vermunt, J.
D4 30
714ECR-RC
Adaptation of the Experiences in Close Relationships Scale-R for use with children and adolescents
Auteur(s): Bosmans, G. - Brenning, K. - Soenens, B. - Braet, C.
I6 13hechting
715CAI-NL
The Child Attachment Interview Protocol - NL
Jaar uitgave: 2007
Auteur(s): Bosmans, G. - Braet, C.
I6 13
716MPSFROST
Multidimensionale Perfectionisme Schaal (MPS Frost)
Auteur(s): Soenens, B. - Boone, L.
I6 13
717BERS-2
Behavioral and Emotional Rating Scale - Second Edition
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Pro.Ed
Populatie: kinderen
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 5 tot 18 jaar
Auteur(s): Epstein, M.H.
K5 05
718YSQ
Young Schema Questionnaire
Jaar uitgave: 2003
Populatie: volwassenen
Auteur(s): Young, J. - Brown, G.
Internetlink: https://www.telepsy.nl/ysq
I6 13
719TCI
Temperament en Karakter Vragenlijst
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: DATEC
Populatie: Adolescenten en volwassenen van 15 tot 79 jaar met een voldoende leesvaardigheid.
Duur: 40 minuten
Leeftijd: van 15 tot 79 jaar
Auteur(s): Spinhoven, Ph. - Duijsens, I.J.
K5 06persoonlijkheidsaspecten, temperament en karakter
720CITO87
Taal Zml-leerlingen
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: CITO
J4 00
721CITO88
Rekenen Zml-leerlingen
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: CITO
M1 00
722CITO89
VISEON voor kleuters
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: CITO
J4 00
723CELF-PRE-2-NL
Clinical Evaluation of Language Fundamentals Preschool - Nederlandstalige versie
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Duur: 60 minuten
Leeftijd: Kinderen van 3:0-6:11 jaar
Auteur(s): Secord, W. A. - Semel, E. - Wiig, E. H. - de Jong, J.
C3 04diagnose en evaluatie van taalproblemen
724ZVAH
Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: ACCO
Leeftijd: 16 tot 25 jarigen
Auteur(s): Baeyens, D. - Van Dyck, L. - Broothaerts, C. - Danckaerts, M. - Kooij, S.
D4 31
725SRS-A
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: volwassenen
Duur: 15 minuten
Leeftijd: volwassenen van 18-65 jaar
Auteur(s): De la Marche, W. - Scholte, E. - Noens, I. - Gruber, C.P. - Constantino, J.N.
L3 05autismespectrumstoornissen
726CITO89
LOVS Woordenschat Groep 8
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Hilte, M. - van Berkel, S. - Groenen, I.
J4 01
727CITO90
LOVS Technisch lezen Groep 8
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: CITO
Auteur(s): Jongen, I. - Krom, R. - Roumans, P. - Mennink, A.
J4 01
728VRAG
Violence -Sex Offender- Risk Appraisal Guide
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg
Auteur(s): Rice, M.E. - Peters, M.J.V. - Pouls, C. - Jeandarme, J. - Harris, G.T. - Quinsey, V.L. - Cormier, C.A.
D4 32
729VTBL2010
Vlaamse Test Begrijpend Lezen
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Academia Press
Populatie: kinderen in het lager onderwijs
Auteur(s): Van Vreckem, C. - Desoete, A. - De Paepe, L. - Van Hove, H.
L3 06
730SPW-NL
Schalen van Psychologisch Welzijn (Scales of Psychological Well-Being)
Jaar uitgave: 2001
Auteur(s): Ryff, C.D. - Van Dierendonck, D. - Smith, L.
I6 13
731SOG-VSOG
Schaal Ouderlijk Gedrag - Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag
Auteur(s): Van Leeuwen,K.
Internetlink: https://www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten
E4 00
732CITO91
CITO Begrijpend lezen Groep 4
Uitgeverij: CITO
J3 01
733WAIS-IV-NL
WAIS IV Nederlandse bewerking
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Pearson
Populatie: adolescenten en volwassenen
Duur: 1,5 tot 2,5 uur
Leeftijd: 16 tot 85 jaar
Auteur(s): Wechsler, D.
C3 05intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen
734ITSP-NL
Sensory Profile-NL Baby's en Peuters
Jaar uitgave: 2002
Uitgeverij: Pearson
Populatie: baby's en peuters
Leeftijd: 0 t.e.m 2 jaar
Auteur(s): Rietman, A.
L2 15Het inventariseren van en inzicht geven in de sensorische prikkelverwerking van baby’s en peuters
735BSI-NL
Brief Symptom Inventory Nederlandstalige bewerking
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: PITS
Populatie: Adolescenten en volwassenen vanaf 18 jaar
Duur: 5-10 minuten
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Auteur(s): de Beurs, E.
E4 00lichamelijke klachten, depressie en angst
736PN
Le Test Patte Noire
Jaar uitgave: 1961
Uitgeverij: ECPA
Duur: de 45 mn à 1 h 1/2
Leeftijd: Enfants,Adolescents,Petite enfance
Auteur(s): Corman, L.
L2 16Etude de la personnalité et de son dynamisme profond
737RAKIT-2
Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test 2de editie
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Duur: ts de 90 en 150 min
Leeftijd: vanaf 4 tot en met 12,5 jaar
Auteur(s): Resing, W.C.M. - Bleichrodt, N. - Drenth, P.J.D. - Zaal, J.N.
C3 06Intelligentie
738NPV-J-2
Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Populatie: kinderen en adolescenten
Duur: 20 minuten
Leeftijd: 9-16 jaar
Auteur(s): Luteijn, F. - van Dijk, H. - Barelds, D.P.H.
L2 17Persoonlijkheid
739DT
Diagnostiek ticstoornissen - vragenlijsten clinicus
I6 13
740TUM 2.0
Tool voor Uitkomstenmeting
Uitgeverij: Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Internetlink: http://www.vvgg.be/vvgg.aspx?PageId=110
L2 18uitkomst van behandeling
741CDOI
Client Directed Outcome Informed
Uitgeverij: Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Auteur(s): Crouzen, M.
Internetlink: http://www.oplossingsgericht.nu/methodiek/cdoi/
L2 18uitkomst van behandeling
742CARS-2
Childhood Autism Rating Scale 2
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Western Psychological Services
Populatie: kinderen
Leeftijd: 2 jaar en ouder
Auteur(s): Schopler, E. - Van Bourgondien, M.E. - Wellman, G.J. - Love, S.R.
K5 07Helps to identify children with autism and determine symptom severity through quantifiable ratings based on direct observation
743AASP-NL
Sensory Profile-NL Tieners en Volwassenen
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Pearson
Populatie: adolescenten en volwassenen
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 11 t/m 65+ jaar
Auteur(s): Rietman, A.
L2 19De test meet het effect van sensorische prikkelverwerking op het dagelijks functioneren
744RBANS-US
Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status - Update KIT
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Pearson
Duur: 30 min
Leeftijd: 12-89 jaar
Auteur(s): Randolph, C.
L2 22
745VINELAND-II
Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Balla, D.A. - Doll, E.A. - Cicchetti, D.V. - Sparrow, S.S.
K5 08adaptive behavior from birth to adulthood
746SCIL
Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: volwassenen
Leeftijd: 18 jaar en ouder
Auteur(s): Nijman, H.L.I. - Moonen, X.M.H. - Kaal, H.L.
L3 07
747FEEL-KJ-NL
Vragenlijst over Emotieregulatie bij Kinderen en Jongeren
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar
Duur: circa 15-20 minuten
Leeftijd: 8 tot en met 18 jaar
Auteur(s): Braet, C. - Cracco, E. - Theuwis, L.
L3 08
748OQ45.2
Outcome Questionnaire 45.2
Uitgeverij: OQ Measures
Auteur(s): Lambert, M.J. - Burlingame, G.M.
E4 00
749GEVOELENS
Een doos vol gevoelens
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CEGO Publishers
Populatie: kinderen
Auteur(s): Kog, M. - Moons, J. - Depondt, L.
C3 07
750CITO92
CITO Begrijpend luisteren Groep 5
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: CITO
J5 00
751CITO93
CITO Rekenen-Basisbewerkingen Groep 3-8
Uitgeverij: CITO
J5 00
752CITO94
CITO Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 3
Uitgeverij: CITO
M1 00
753ZAREKI-R-NL
Neuropsychologische Testbatterij voor Getalverwerking en Rekenen bij Kinderen
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Pearson
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: groep 5 t/m klas 2
Auteur(s): Weinhold-Zulauf, M. - Horn, R. - von Aster, M.
L2 20dyscalculie
754MMPI-2-RF
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: PEN TESTS PUBLISHERS
Auteur(s): Van der Heijden, P. - Derksen, J. - Egger, J. - Rossi, G. - Laheij, M. - Bögels, T.
L1 01
755ISS
Internalized Shame Scale
Jaar uitgave: 2001
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 13 jaar en ouder
Auteur(s): Cook, D.R.
E4 00
756EDI-3
Eating Disorder Inventory-3th Edition
Jaar uitgave: 2004
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Duur: 20 minuten
Leeftijd: 13-53 jaar
Auteur(s): Garner, D. M.
L3 09
757BET
Berufseignungstest
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Hogrefe Verlag
Auteur(s): Schmidtke, H. - Schmale, H.
C3 08
758MHVS
The Mill Hill Vocabulary Scale
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Pearson
K2 08
759SEO-R
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking - Revised
Jaar uitgave: 2012
Uitgeverij: Garant
Populatie: mensen met een verstandelijke beperking
Auteur(s): Claes, L. - Verduyn, A.
D4 45
760MAYSI-2
Massachusetts Youth Screening Instrument Version 2
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: CURIUM-LUMC
Leeftijd: 12-17 jaar
Auteur(s): Grisso, T. - Barnum, R.
E4 00
761VPV
Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen van 9 t/m 18 jaar
Duur: circa 20 minuten
Auteur(s): Van Der Ploeg, J.D. - Scholte, E.M.
E4 00psychosociale vaardigheden
762CAPS-CA
Klinisch Interview voor PTSS bij kinderen en adolescenten
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen en adolescenten in de leeftijd van 8-16 jaar
Duur: ca 45 - 60 minuten
Auteur(s): Lindauer, R.
A1 01PTSS bij kinderen en adolescenten
763DITV-1
Diagostisch Interview Turkse Vrouwen
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Eburon
D4 20
764CDI-2-EN
Children's depression Inventory 2nd Edition
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Kovacs, M.
E4 00
765SIPA
Stress Index for Parents of Adolescents
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: Hogrefe NL
Duur: 20 minutes
Leeftijd: 11 to 19 years
Auteur(s): Konold, T.R. - Abidin, R.R. - Sheras, P.L.
E4 00Identifying stressful areas in parent-adolescent interaction
766YPI
Youth Psychopathic Traits Inventory
Auteur(s): Andershed, H. - Kerr, M. - Stattin, H. - Levander, S.
Internetlink: http://www.oru.se/jps/downloadYPI
I6 13
767DESSA
DESSA Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties
Jaar uitgave: 2009
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen
Duur: circa 10 minuten
Leeftijd: 4 tot en met 12 jaar
Auteur(s): Pont, S. - Punt, D.J.
L3 10sociaal-emotioneel functioneren van een kind
768BRIEF-A-NL
Executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: volwassenen
Duur: ongeveer 15 minuten
Leeftijd: 18 tot 65 jaar
Auteur(s): Noens, I. - Scholte, E.
L3 11
769BRIEF-P-NL
Vragenlijst executieve functies voor 2- tot 5-jarigen
Jaar uitgave: 2013
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen
Leeftijd: kinderen van 2 tot 5 jaar
Auteur(s): Swaab, H. - de Sonneville, L.M.J. - van der Heijden, K.B. - Suurland, J.
L3 12
770AFPO
Antwerps Fonologische Processen Onderzoek
Jaar uitgave: 2005
Uitgeverij: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Populatie: kinderen
Leeftijd: 3:0 tot 8:0 jaar
Auteur(s): Elen, R.
L3 13
771PFB
Proef Fonologisch Bewustzijn
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Populatie: kinderen
Leeftijd: 3 tot en met 10 jaar
Auteur(s): Elen, R.
L3 14
772FFPI-C-EN
Five-Factor Personality Inventory-Children
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Pro.Ed
Populatie: kinderen
Duur: 15-40 minuten
Leeftijd: 9 - 19 years
Auteur(s): McGhee, R.L. - Ehrler, D.J. - Buckhalt, J.A.
L3 15Personality
773PPVT-4-EN-A
Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition Form A & B
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Pearson
Duur: 10-15 minutes
Leeftijd: 2:6 - 90+
Auteur(s): Dunn, D.M. - Dunn, L.M.
L3 16receptive vocabulary
774MAVA
Montgomery Assessment of Vocabulary Acquisition
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Super Duper Publications
Populatie: kinderen
Duur: 30 minutes
Leeftijd: 3:0-12:11
Auteur(s): Montgomery, J.K.
C3 09vocabulary acquisition
775UBES
Utrechtse Bevlogenheidschaal
Jaar uitgave: 2003
Auteur(s): Schaufeli, W. - Bakker, A.
I6 13
776CoVaT-CHC
Cognitieve VaardigheidsTest
Uitgeverij: CAP VZW
Populatie: kinderen
Leeftijd: 9:6 - 13:11 jaar
Auteur(s): Magez, W. - Tierens, M. - Van Huynegem, J. - Van Parijs, K. - Decaluwé, V. - Bos, A.
L4 01
777STAXI-2
Vragenlijst over boosheid
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Hogrefe NL
Auteur(s): Hovens, H. - Lievaart, M. - Spielberger, C. - Rodenburg, J.
L4 02de intensiteit van ervaren boosheid en de neiging om gevoelens van boosheid te ervaren
778FEEL-E
Vragenlijst over emotieregulatie bij volwassenen
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: volwassenen
Auteur(s): Grob, A. - Horowitz, D. - Punt, D.
L4 03
779BAYLEY-III-NL
BAYLEY Scales of Infant and Toddler Development - Derde editie
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Pearson
Populatie: 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen
Auteur(s): Bayley, N.
P4 01
780EHS
Eenzaamheidsschaal
Auteur(s): de Jong Gierveld, J - van Tilburg, T. - Dykstra, P.A.
I6 13
781CPSS
The Child PTSD Symptom Scale
I6 13
782ZARIT-12-NL
ZARIT-12 BURDENSCHAAL
I6 13
783STEU-SF
Situational Test of Emotional Understanding - Short Form
I6 13
784LEKA
Leuvense Eenzaamheidsschaal voor Kinderen en Adolescenten
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: ACCO
Populatie: kinderen en adolescenten
Auteur(s): Goossens, L.
Internetlink: http://www.uitgeverijacco.be/leka
L2 23eenzaamheid en de houding tegenover alleen zijn
785CDI-2-NL
Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen en adolescenten
Leeftijd: tot 21 jaar
Auteur(s): Bodden, D. - Stikkelbroek, Y. - Braet, C.
L4 04de mate van depressieve symptomen
786NEO-FFI-3
Persoonlijkheidsvragenlijst 60 items
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: Volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar.
Auteur(s): Hoekstra, H. - De Fruyt, F. - Ormel, H.
L4 05
787NEO-PI-3
Persoonlijkheidsvragenlijst 240 items
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: Volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar.
Auteur(s): Hoekstra, H. - De Fruyt, F. - Ormel, H.
L4 06
788SRS-2-NL
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen
Leeftijd: 3-18 jaar
Auteur(s): Roeyers, H. - Thys, M. - Druart, C. - De Schryver, M. - Schittekatte, M.
L4 07brengt bij kinderen de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen.
789ST1-6
Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Academia Press
Populatie: kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar
Auteur(s): Desoete, A. - Van Vreckem C.
Internetlink: http://www.vooo.nl
L4 08
790LVS2
Leerlingvolgsysteem Wiskunde Toetsen 1-2
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Van Rompaey, A. - Vandenberghe, I.
N1 01
791LVS3
Leerlingvolgsysteem Wiskunde Toetsen 3-4
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Van Rompaey, A. - Vandenberghe, I.
N1 01
792GEFT
Group Embedded Figures Test
Jaar uitgave: 2003
Uitgeverij: Mind Garden
Auteur(s): Witkin, H.A. - Oltman, P.K. - Raskin, E. - Karp, S.A.
L1 02
793UPPS
UPPS Impulsive Behavior Scale
Internetlink: http://www.millisecond.com/download/library/UPPS/
I6 13
794VOOO
Vragenlijst Ouders Over Opvoeding
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): van der Meulen, B. - van Lokven, R. - Jansen, M. - van Loon, D.
D5 15
795SEO-R2-2015
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking - Revised²
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Došen, A. - Morisse, F.
Internetlink: http://www.sen-seo.be
D5 21
796VTBL2016
Vlaamse test Begrijpend Lezen
Uitgeverij: Academia Press
Auteur(s): Desoete, A. - De Paepe, L. - Van Vreckem, C. - Van Hove, H.
L4 09
797EIQ
Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Auteur(s): Van Der Ploeg, D. - Scholte, E.M.
E4 00
798SP-R-NL
Sensory Profile, herziene Nederlandse editie
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Faota, O. - Dunn, W.
L2 24meten en profileren van (stoornissen in) de sensorische informatieverwerking van kinderen
799TBG
Toetspakket Beginnende geletterdheid voor groep 1,2 en 3
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: CPS Onderwijsontwikkeling en advies
Auteur(s): Aarnoutse,C. - Beernink, J. - Verhagen, W.
L4 10
800LVT
Leesvaardigheidstests
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Populatie: van het eerste tot het zesde leerjaar
Auteur(s): Niessen, H. - Boey, R.
L4 11
801MHSF-III
Mental Health Screening Form-III
Internetlink: http://www.bhevolution.org/public/document/mhsf-iii.pdf
I6 13
802MMS
Modified Mini Screen
Internetlink: http://www.bhevolution.org/public/document/mms.pdf
I6 13
803SSI-AOD
Simple Screening Instrument for Alcohol and Other Drugs
Internetlink: http://www.bhevolution.org/public/document/ssi-aod.pdf
I6 13
804KIDSCREEN
The KIDSCREEN Questionnaires
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Pabst Science Publishers
D5 23
805ASV
Autisme Spectrum Vragenlijst
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Populatie: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Duur: circa 15 minuten
Leeftijd: 4 t/m 18 jaar
Auteur(s): Scholte, E.M. - van der Ploeg, J.D.
E4 00symptomen van ASS
806SON-R2-8
Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest 2-8
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen van 2 tot 8 jaar
Leeftijd: jonge kinderen van 2 tot 8
Auteur(s): Laros, J.A. - Tellegen, P.
C3 10algemene intelligentie
807CDT
Cijfer Doorstreep Test
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: PITS
Auteur(s): Mulder, J.L. - Dekker, R. - Dekker, P.H.
A1 02snelheid en nauwkeurigheid van het visueel waarnemen (selectieve aandacht)
808M-ABC2
Movement Assessment Battery for Children-2
Jaar uitgave: 2007
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Henderson, S.E. - Sugden, D.A. - Barnett, A.L.
N2 01Handvaardigheid & mikken en vangen & evenwicht
809TVPS-3
Test of Visual Perceptual Skills 3rd Edition
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: Academic Therapy Publications
Duur: 30 tot 40 minuten
Leeftijd: 4 t.e.m. 18 jaar
Auteur(s): Martin, N.A.
O1 03
810COTESS
COgnitieve TEStbatterij voor Senioren
Jaar uitgave: 2011
Populatie: senioren
Auteur(s): Delarbre, S. - Sachem, C. - Dierick, P. - Cappaert, A.
N2 02
811SCID-JUNIOR
Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorder for Children
Auteur(s): Wante, L. - Braet, C. - Vandevivere, E.
E4 00
812WISC-V
Wechsler Intelligence Scale for Children (vijfde editie)
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Wechsler, D.
B2 01
813ADAPTI
Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Garant
Populatie: jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 16-25 jaar
Auteur(s): Noens, I. - Bolckmans, C. - Tops, W. - Baeyens, D. - Schietecatte, I.
D5 25
814SEO-R2-2017
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking - REVISED²
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Morisse, F. - Došen, A.
Internetlink: http://www.testpracticum.ugent.be/SEO-R²
D5 26
815SEO-V
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking - VERKORT
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Garant
Auteur(s): Morisse, F. - Došen, A. - De Neve, L. - Sappok, T.
D5 27
816IDT
Interactieve tekentest voor wederkerig gedrag
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Hogrefe NL
Duur: 10 minuten
Leeftijd: kinderen van 6 tot 18 jaar
Auteur(s): Backer van Ommeren-van der Meer, T. - Koot, H. M. - Begeer, S.
L4 12
817VK+P3
Vragenlijst over veerkracht en palliatieve activiteiten
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: klinische en de HR-sector, bij adolescenten en volwassenen van 16 tot 65 jaar.
Duur: circa 10 minuten
Leeftijd: 16 - 65 jaar
Auteur(s): Portzky, M.
L4 13
818CONNERS-3-en
Conners 3rd Edition
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Multi-Health Systems
Auteur(s): Conners, C.K.
L1 03
819IDS-2
Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen en jongeren
Duur: 3u37 - 3u58
Leeftijd: 5 tot en met 20 jaar
Auteur(s): Visser, L. - Hagmann-von Arx, P. - Timmerman, M. - Ruiter, S. - Grob, A.
C3 11cognitieve en andere ontwikkelingsfuncties
820DIPSI
Dimensional Personality Symptom Itempool for Children
Auteur(s): De Clercq, B. - De Fruyt, F. - Mervielde, I.
I6 13
821EDI-3-NL
Inventarisatie van Eetstoornissen-3
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Hogrefe NL
Duur: 5 tot 10 minuten
Auteur(s): van Strien, T.
L4 14Eetstoornissen
822VINELAND-3-EN
Vineland Adaptive Behavior Scales - Third Edition
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Cicchetti, D. V. - Saulnier, C. A. - Sparrow, S. S.
N4 02
823ADI-NL
Depressievragenlijst
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: volwassenen vanaf 18 jaar
Auteur(s): de Jonghe, J. - van Leeuwen, M.
L4 15
824EFV
Executieve Functies Vragenlijst
Jaar uitgave: 2019
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Duur: 15 min.
Leeftijd: 4 - 18 jaar
Auteur(s): Scholte, E.M. - van der Ploeg, E.S.
E4 00executief functioneren
825NDRT-G&H
Nelson-Denny Reading test Forms G & H
Jaar uitgave: 1993
Uitgeverij: Pro.Ed
Duur: 35 - 56 minuten
Leeftijd: High school to 2-year and 4-year college
Auteur(s): Brown, J.I. - Fishco, V.V. - Hanna, G.
A1 04stillezen woordenschat, begrip and snelheid.
826SRAS-R-NL
The School Refusal Assessment Scale - Revised
Jaar uitgave: 2008
Uitgeverij: Leiden University
Auteur(s): Maric, M. - Van Widenfelt, B. - Vreeke, L. - Heyne, D.
I6 13
827SCID-5-P
Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Duur: 10 - 20 minuten
Auteur(s): Williams, J.B.W. - Benjamin, L.S. - Spitzer, R.L. - Arntz, A. - Kamphuis, J.H. - Derks, J.L. - First, M.B.
A1 05
828SVL-i
Vlaamse SchoolVragenLijst-internet
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Vorstmulder
Auteur(s): Vorst, H.C.M.
Internetlink: http://www.svldigitaal.nl
E4 00
829VBBA
Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid
Auteur(s): Meijman, T. - van Veldhoven, M.
Internetlink: https://www.skb.nl/nl/vbba.html
I6 13
830SCL-90-S
Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen
Duur: 15 minuten
Auteur(s): Franke G. H.
A1 06psychische en lichamelijke klachten
831LEMS
Leestest 1-minuut studenten
Auteur(s): Tops, W. - Nouwels, A. - Brysbaert, M.
Internetlink: https://sstp.nl/article/view/26110/33076
I6 13leestest
832DART
Dutch Author Recognition Test
Auteur(s): Brysbaert, M. - Sui, L. - Dirix, N. - Hintz, F.
Internetlink: https://psyarxiv.com/qapmx
I6 13
833NWT
Nederlandse woordenschattest
Auteur(s): Brysbaert, M. - Vander Beken, H. - Woumans, E.
Internetlink: http://crr.ugent.be/archives/2197
I6 13
834GORT-5
Gray Oral Reading Tests
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Pro.Ed
Duur: 20 tot 30 minuten
Leeftijd: 6 jaar tot 23 jaar en 11 maanden
Auteur(s): Wiederholt, J. L. - Bryant, B. R.
L5 01oral reading fluency and comprehension
835GSRT
Gray Silent Reading Tests
Jaar uitgave: 2000
Uitgeverij: Pro.Ed
Leeftijd: 7 tot 25 jaar
Auteur(s): Wiederholt, J. L. - Blalock, G.
L5 02silent reading comprehension ability
836SMD
Severity Measure for Depression - Child Age 11-17
Leeftijd: 11-17 jaar
I6 13
837ABC-Hotels
Postbakoefening ABC Hotels
Uitgeverij: Assessment training
E4 00
838BYI-2-NL
Beck Youth Inventories 2nd Edition - Nederlandstalige bewerking
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Leeftijd: 7 tot 18 jaar
Auteur(s): Beck, J. S. - Beck, A. T. - Jolly, J. B. - Steer, R. A.
A1 07
839CONNERS-3-nl
Conners-3 Vragenlijst over ADHD en gerelateerde symptomen
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar
Auteur(s): Conners, C. K.
L5 03symptomen van ADHD en gerelateerde problemen in kaart brengen
840RAVEN-2-NL
Raven's 2 Progressieve Matrijzen Diagnostische versie
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: 4-8 en 9-70 jaar
Auteur(s): Raven, J. - Raven, J.C.
M2 02algemene cognitieve vaardigheden
841CELF-5-NL
Clinical Evaluation of Language Fundamentals 5 Nederlandstalige versie
Jaar uitgave: 2019
Uitgeverij: Pearson
Populatie: kinderen
Leeftijd: kinderen van 5 tot 18 jaar
Auteur(s): Secord, W. A. - Semel, E. - Wiig, E. H.
C3 12Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen
842NPV-J-3
Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 3
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Leeftijd: kinderen en jongeren (van 8 t/m 16 jaar)
Auteur(s): Barelds, D.P.H. - Luteijn F. - Van Dijk, H.
A1 08Persoonlijkheid
843ABAS-3
Schaal voor adaptief gedrag 5-17 jaar
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Hogrefe NL
Duur: circa 30 minuten
Leeftijd: 0-4 jaar, 5-17 jaar en 18-80 jaar
Auteur(s): Briers, V. - Noens, I. - Maes, B. - Bulteel, S. - Maljaars, J. - Kreemers, B. - Oakland, T.
L5 04dagdagelijkse vaardigheden
844BRIEF-2-NL
Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18 jarigen
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Hogrefe NL
Leeftijd: 5- tot en met 18-jarigen
Auteur(s): Gioia, G. A. - Isquith, P. K. - Guy, S. C. - Kenworthy, L. - Huizinga, M. - Smidts, D.
L5 05executief functioneren
845WPPSI-IV-NL
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - versie 4 - nederlandstalige bewerking
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: kinderen van 2,5 tot 7 jaar
Auteur(s): Wechsler, D. - Hendriksen, J. - Hurks, P.
C2 04intelligentieniveau
846WASI-II-EN
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence - Second Edition
Jaar uitgave: 2011
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: 6 jaar - 90 jaar en 11 maanden
Auteur(s): Wechsler, D.
C2 05Intelligentie
847VINELAND-3-NL
Vineland Adaptive Behavior Scales - Third Edition - Nederlandstalige bewerking
Jaar uitgave: 2020
Uitgeverij: Pearson
Leeftijd: mensen van alle leeftijden
Auteur(s): Sparrow, S.S. - Cicchetti, D.V. - Saulnier, C.A.
T1 02Het meten van adaptief gedrag op de domeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden, Sociale vaardigheden en relaties, Motoriek en Probleemgedrag.
848SCID-5-S
Gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 Syndroomstoornissen
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Leeftijd: Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Auteur(s): Arntz, A. - Kamphuis, J.H. - Spitzer, R.L. - Karg, R.S. - Williams, J.B.W. - First, M.B. - Derks, J.L.
A1 09
84915W2015
Geheugenproef 15 Woorden
Jaar uitgave: 2015
Uitgeverij: VCLB Service
Auteur(s): Magez, W. - Stinissen, H. - Geerinck, K.
M3 03geheugen- en concentratieproblemen
850IES
IES Test
Uitgeverij: Psychological Test Specialists
Auteur(s): Dombrose, L.A. - Slobin, M.S.
A1 10
851SCID-5-JUNIOR
Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5-stoornissen bij kinderen en adolescenten
Jaar uitgave: 2021
Uitgeverij: Boom test uitgevers
Auteur(s): Roelofs, J. - Wante, L. - Braet, C. - Bögels, S.
A1 11
852PPVT-5-A
Peabody Picture Vocabulary Test, 5th Edition Form A
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Pearson
Duur: 10-15 minutes
Leeftijd: 2:6 - 90+
Auteur(s): Dunn, D. M.
T1 01receptive vocabulary based on words in Standard American English
853PPVT-5-B
Peabody Picture Vocabulary Test, 5th Edition Form B
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Pearson
Duur: 10-15 minutes
Leeftijd: 2:6 - 90+
Auteur(s): Dunn, D. M.
T1 01receptive vocabulary based on words in Standard American English
854EVT-3-A
Expressive Vocabulary Test, 3rd Edition Form A
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Pearson
Auteur(s): Williams, K. T.
T1 01expressive vocabulary and word retrieval based on words in Standard American English
855EVT-3-B
Expressive Vocabulary Test, 3rd Edition Form B
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Pearson
Duur: 10-15 minutes
Leeftijd: 2:6 - 90+
Auteur(s): Williams, K. T.
T1 01expressive vocabulary and word retrieval based on words in Standard American English
856NDRT-I&J
Nelson-Denny Reading Test, Forms I & J
Jaar uitgave: 2018
Uitgeverij: Pro.Ed
Duur: 35 to 56 minutes
Leeftijd: High school to 2-year and 4-year college
Auteur(s): Fishco, V.V.
L5 06stillezen woordenschat, begrip and snelheid.
857TASIT
The Awareness of Social Inference Test
Jaar uitgave: 2017
Uitgeverij: ASSBI
Populatie: people with acquired brain injuries
Duur: 60 minutes
Leeftijd: 13-75+ year
Auteur(s): Mcdonald, S. - Flanagan, S. - Rollins, J.
A1 12
858ComVoor-2-NL
ComVoor-2 Voorlopers in communicatie
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: De ComVoor-2 is geschikt voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf maanden tot en met zestig maanden (5 jaar).
Auteur(s): Verpoorten, R. - Noens, I. - Maljaars, J. - van Berckelaer-Onnes, I.
T2 01
859TLSSO
Testen lezen en spellen in het secundair onderwijs
Jaar uitgave: 2023
Uitgeverij: Academia Press
Populatie: voor het eerste tot het vierde middelbaar
Auteur(s): Van Vreckem, C. - Desoete, A.
L5 07
860BDI-2-NL-R
Beck Depression Inventory Nederlandse herziene versie
Jaar uitgave: 2016
Uitgeverij: Pearson NL
Populatie: volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder.
Auteur(s): van der Does, A. J. W.
A2 01Meten van de algehele ernst van een depressie.
861Dynamometer
Hydraulic Hand Dynamometer
Jaar uitgave: 2006
Uitgeverij: MSD Europe
Z4 05grijpkracht
862WMS-III-UK
Wechsler Memory Scale - Third Edition - UK version
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Z4 01
863BNT
Boston Naming Test
Jaar uitgave: 1983
Uitgeverij: Lea & Febiger
Populatie: Kinderen, ouderen, volwassenen
Auteur(s): Kaplan, E. - Goodglass, H. - Weintraub, S.
Z4 02Communicatie, mentale functies, stem en spraakfuncties
864ATQ-R-NLI6 13
865RDQ-NL
Roland Disability Questionnaire
Jaar uitgave: 1991
Duur: 5 minuten
Auteur(s): van der Heijden, G. J.
Internetlink: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/roland-morris-disability-questionnaire/
I6 13
866FIT
Visual Memory Test
Jaar uitgave: 1964
Auteur(s): Rey
Z4 03
867DCT
Dot counting test
Z4 03
868NEPSY
A Developmental Neuropsychological Assessment
Jaar uitgave: 1998
Uitgeverij: The Psychological Corporation
Auteur(s): Korkman, M. - Kirk, U. - Kemp, S.
Z4 03
869FINGER-TAPPER
Finger Tapper
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Leeftijd: 6 jaar tot 69 jaar
Z4 06
870JVP-Domes
JVP Spatial Discrimination Domes
Jaar uitgave: 1997
Uitgeverij: Stoelting
Auteur(s): Johnson, K. O. - Van Boven, R. W. - Philips, J. R.
Z4 07
8718SQ
Eight State Questionnaire
Jaar uitgave: 1971
Uitgeverij: Institute for Personality and Ability Testing
Z4 07mood state
872EHI
Edinburgh Handedness Inventory
Jaar uitgave: 1971
Z4 08handvoorkeur
873ROSENZWEIG
Epreuve P.-F. de Rosenweig
Jaar uitgave: 1951
Auteur(s): Rosenzweig, S.
Z4 08
874BWS
Beschut Wonen Schaal
Jaar uitgave: 1987
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger
Duur: ca. 20 minuten
Auteur(s): Wennink, H. J.
Z4 08Activiteitenpatroon/terugtrekgedrag
875MACQUARRIE
Technische geschiktheidsproef van Macquarrie
Z4 08
876TOLA
Test voor Orale Apraxie en Lidmaat Apraxie
Jaar uitgave: 1992
Uitgeverij: The Riverside Publishing Company
Auteur(s): Helm-Estabrooks, N.
Z4 08
877RCFT-EN
Rey Complex Figure Test and Recognition Trial
Jaar uitgave: 1995
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Auteur(s): Meyers, J. E. - Meyers, K. R.
Z4 10
878CFT-K
Complexe Figuur Test voor Kinderen
Z4 10
879VAPF
Test Visuel d'Apprentissage Progressif
Uitgeverij: ATM
Auteur(s): Violon, A. - Seyll, S.
Z4 10
880LVG
Logisch Verbaal Geheugen
Auteur(s): Coetsier, L. - De Clercq, A. - De Quidt, A. - Mortier, V. - Thienpondt, A.
881SDMT
Symbol Digit Modalities Test
Jaar uitgave: 2010
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen en volwassenen
Duur: Inclusief de instructies duurt de test ten hoogste 5 minuten
Auteur(s): Smith, A.
A2 02
882RVDLT
Rey Visual Design Learning Test
Duur: ca. 60 minuten voor de afname en 20 minuten voor de scoring
Leeftijd: kinderen van 6 t/m 12 jaar
Z4 11de capaciteit van het kortetermijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie
883PRM
Profile du rendement mnésique - Rey Memory Scale
Jaar uitgave: 1966
Auteur(s): Rey, A.
Z4 12De test meet verschillende processen van geheugencapaciteit, gaande van visuo-verbale perceptie van gegevens tot een uitgesteld herinneren: herkennen van visuele gegevens onder schematische vorm, herkennen op basis van auditieve-verbale gegevens en het proces van de retro-actieve inhibitie. Er wordt een beroep gedaan op de visuele waarneming, het gehoor en de taal.
884BVMT-R
Brief Visuospatial Memory Test - Revised
Jaar uitgave: 1988
Uitgeverij: Psychological assesment resources
Duur: 45 minutes (includes 25-minute delay)
Leeftijd: 18 years to 79 years
Auteur(s): Benedict, R. H. B.
Z4 14Measures visuospatial memory
885SP-2-NL
Sensory Profile 2 NL
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Pearson NL
Leeftijd: voor kinderen vanaf de geboorte tot 14 jaar en 11 maanden
Auteur(s): Dunn, W. - Rietman A.
A2 03
886ESSEON-R
Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau
Jaar uitgave: 2014
Uitgeverij: Hogrefe NL
Populatie: kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.
Auteur(s): Hoekman, J. - Miedema, A. - Otten, B. - Gielen, J.
A2 04sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau